Preswylydd Cwrt Taverners yn ymgymryd â her cerdded

Fe wnaeth preswylwyr Taverners Court fwynhau taith gerdded prynhawn yr wythnos diwethaf o Taverners Court hyd at ben draw Pier Llandudno.

Dathlodd preswyliwr Cwrt Taverners Val Conway, sydd yn y crys-t melyn yn y llun, ei phen-blwydd yn 78 oed ym mis Mehefin ac mae wedi ymrwymo i gerdded 78,000 o gamau mewn wythnos i godi arian i elusen SHINE. Mae SHINE yn darparu cyngor a chefnogaeth arbenigol ar gyfer Spina Bifida a Hydrocephalus.

Ymunodd y preswylwyr a Rheolwr y cynllun, Susan Gough, â Val ar ddiwrnod cyntaf ei hymdrech codi arian a chafodd pawb brynhawn hyfryd iawn.

Dyfarnwyd y BEM i Val am ei gwasanaethau i elusen yn rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd. Mae hi’n ddiflino yn codi arian ar gyfer amrywiaeth o elusennau ac mae’n gwirfoddoli bob wythnos ar gyfer Clwb PHAB Llandudno (i bobl anabl yn gorfforol a phobl nad ydynt yn anabl), er bod y pandemig wedi gorfodi’r clwb i ohirio’r cyfarfodydd wythnosol dros dro.

Pob lwc i Val ar eich her!