Rydym eich angen i fod yn bencampwr llais y tenantiaid

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â’n Panel Tenantiaid a Chymunedau!  Gallech fod yn denant presennol i Tai Gogledd Cymru, neu’n aelod o’n Cymuned.

Budd

  • Cael dylanwad go iawn ar y gwasanaethau rydym yn eu darparu i denantiaid
  • Symud newid positif ymlaen
  • Dysgu sgiliau trosglwyddadwy newydd
  • Cyfarfod pobl newydd

“Mae wedi bod yn llawer o hwyl, ac yn ddiddorol iawn, i mi fod yn rhan o wneud penderfyniadau, a chael dylanwad dros lawer o bethau sy’n effeithio arnaf i’n uniongyrchol, yn y cartref lle rwy’n byw.

Peidiwch oedi i gymryd rhan, mae o werth chweil go iawn!”

Aelod sy’n denant – Carol 

Byddwn yn eich cefnogi

Ddim yn siŵr a oes gennych chi’r sgiliau iawn? Peidiwch â phoeni, byddwn yn eich cefnogi! Byddwch yn derbyn hyfforddiant a mentora i’ch helpu i dyfu eich set sgiliau.

Ddim yn siŵr a yw hyn ar eich cyfer chi?

Os nad ydych yn siŵr bod hyn ar eich cyfer chi, ond yn dal i fod eisiau dweud eich dweud, mae gennym gyfleoedd eraill i chi leisio eich barn.

I wybod mwy

Os hoffech wybod mwy am y rôl, neu am arwyddo i ymuno, cysylltwch ag Iwan ar [email protected] neu 01492 563232.