Sesiwn Blasu Beiciau Trydan AM DDIM i tenantiaid

Mewn partneriaeth â Chyngor Conwy a Chwaraeon Conwy rydym yn cynnig cyfle i denantiaid Tai Gogledd Cymru roi cynnig ar E-feicio!

  • Bydd hyfforddwr cymwys yn arwain y sesiwn, a darperir beiciau a helmedau.
  • Bydd y sesiwn blasu yn addas ar gyfer pob gallu, a byddwn yn mynd ar hyd llwybrau gwastad a hawdd.
  • Rydym yn bwriadu cychwyn y sesiynau ym mis Gorffennaf 2021.
  • Mae asesiad risg llawn wedi’i gynnal a bydd mesurau pellhau cymdeithasol ar waith.

Yn anffodus, yn wahanol i’n gweithgareddau awyr agored a drefnwyd cyn Covid, ni fyddwn yn gallu darparu cludiant i’r sesiwn.

Os hoffech wybod mwy am y cyfle cyffrous hwn, cysylltwch ag Iwan ar [email protected]  neu 01492 563232.