TGC yn chwifio’r faner yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Cawsom wythnos brysur yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst eleni.

Diolch i’r rhai ohonoch a ddaeth draw i’n stondin a chymryd rhan yn ein nifer o weithgareddau! Fe wnaethon ni gyflawni ein nod o feicio’r 186 milltir o Langollen i Abersoch ac yna Caergybi. Cawsom dros 200 o gynigion ar gyfer y gystadleuaeth arlunio plant hefyd, a oedd yn gwneud beirniadu yn anodd iawn!

Fe wnaethon ni gynnal cystadleuaeth tenantiaid i ennill tocynnau; llongyfarchiadau i’r rhai a enillodd, a diolch i Ace am bicio draw i ddweud helo!