Waitrose yn cefnogi’r digartref ym Mangor

Mae Waitrose ym Mhorthaethwy yn darparu parseli bwyd rheolaidd i ddefnyddwyr gwasanaeth digartrefedd yn hostel Pendinas ym Mangor.

waitrose

Mae’r archfarchnad wedi bod yn casglu bwydydd, lle mae’r deunyddiau pecynnu wedi’u difrodi neu wedi mynd heibio’r dyddiad arddangos, ac yna’n eu pasio ymlaen i’r hostel, gan roi hwb i’r darpariaethau sydd ar gael i ddefnyddwyr y gwasanaeth.

Bu rheolwr cangen Waitrose ym Mhorthaethwy, Gareth Hind, ar ymweliad â’r hostel sy’n cael ei rheoli gan Tai Gogledd Cymru drwy fenter ‘Seeing is Believing’ Busnes y n y Gymuned. Mae’r fenter yn annog busnesau i ymwneud â’u cymuned leol mewn materion cymdeithasol ac amgylcheddol allweddol. Mae’r siop bellach yn cefnogi’r hostel drwy nifer o fentrau, a’r gyntaf oedd cyflenwi rhoddion bwyd rheolaidd.

Mae aelodau o dîm Pendinas yn casglu’r parseli wedi eu pacio’n barod ac yn eu rhannu ymhlith defnyddwyr gwasanaeth gan ddefnyddio cynhwysion sy’n annog bwyta’n iach.

Dywedodd Lyon Else, Rheolwr Hostel Pendinas:

“Mae Waitrose wedi bod yn wych yn yr ymrwymiad y maent wedi’i ddangos i ni. Maent yn rhoi parsel bwyd gwych i ni o leiaf unwaith yr wythnos sy’n cynnwys pecyn gwirioneddol amrywiol o gynnyrch a nwyddau o ansawdd.”

“Nid yn unig y mae’r cymorth bwyd y llenwi bwlch mewn cronfeydd ond mae’r gwahanol mathau o fwyd a gawsom hefyd yn annog defnyddwyr gwasanaeth i feddwl am sut y gallant eu defnyddio a ffyrdd o’u coginio neu eu paratoi.”

Dywedodd Gareth Hind, Rheolwr Cangen Waitrose ym Mhorthaethwy:

“Mae’n wych gallu darparu parseli bwyd i gefnogi’r hostel ym Mhendinas a’r gwaith gwych y maent yn ei wneud yn ein cymuned. Fe wnes i fwynhau fy ymweld â’r hostel a chyfarfod pawb yno, ac rydym yn edrych ymlaen at barhau â’n gwaith gyda nhw yn y dyfodol, gan gynnwys mentrau fel helpu defnyddwyr gwasanaeth i baratoi ar gyfer cyfweliadau a gwneud cais am swydd.”