Prosiectau a Phartneriaethau

Fe fyddwn yn cymryd rhan mewn nifer o brosiectau mewn partneriaeth gyda chymdeithasau tai eraill. Bydd y prosiectau hynny’n cynnig gweithgareddau a chyfleoedd i breswylwyr na fyddai modd efallai i ni eu darparu ein hunain.

Dyma restr o rai o’r prosiectau, isod. Bydd y gweithgareddau i’w gweld ar ein calendr digwyddiadau.

 

Prosiect Cymunedol Bus Stop

Tudalen Facebook

Mae Bus Stop yn brosiect symudol datblygu cymunedol sydd ar gael yn ddi-dâl ac yn gyfrinachol, yn agored i unrhyw un sy’n byw yn Siroedd Conwy a Dinbych.

Mae’r prosiect yn cynnig dewis eang o wasanaethau a chyfleoedd, yn cynnwys:

  • Dysgu ffurfiol ac anffurfiol wedi’i achredu, ar gyfer pobl sydd eisiau ennill sgiliau newydd
  • Gwybodaeth a chefnogaeth ar bynciau perthnasol, yn cynnwys budd-daliadau, iechyd a lles a’ch hawliau chi
  • Cyfleoedd i gymryd rhan mewn prosiectau cymunedol lleol
  • Prosiectau sy’n annog pobl ifanc i gael cysylltiad cadarnhaol gyda’u cymunedau
  • Cyfleoedd i bobl rannu eu meddyliau a’u teimladau am eu cymuned leol

Gall unrhyw un o’r rhain fod ar gael, mewn lle cyfforddus yn y cerbyd sydd gan y Prosiect hwn, neu unrhyw le cyfleus arall.

Mae Bus Stop wedi bod yn cynnal gweithgareddau efo teuluoedd ar rai o’n stadau ni, yn ogystal ag yn rhai o’n cynlluniau ni i Bobl Hŷn.

 

Rhwydwaith Tai Pobl Ifanc / Byw yn Annibynnol 

Gwefan

Mae’r Rhwydwaith Tai Pobl Ifanc yn grŵp o bobl ifanc sydd wedi dod at ei gilydd i helpu i ateb materion tai y bydd rhaid i bobl ifanc eu hwynebu weithiau.

Hyd yma, mae’r Grŵp Rhwydwaith Tai Pobl Ifanc wedi datblygu nifer o bethau defnyddiol fel taflen, app symudol a gêm fwrdd o dan gynllun ‘Byw yn Annibynnol’.

Mae ‘Byw yn Annibynnol’ yn tynnu sylw at realiti byw yn annibynnol i bobl ifanc yng Ngogledd Cymru, ac wedi’i drefnu i gefnogi pobl ifanc sy’n meddwl am symud tuag at fyw’n annibynnol.

 

Mwy o wybodaeth

Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am unrhyw un o’r prosiectau hyn cysylltwch ag

Iwan Evans ar 01492 563232 neu anfonwch ebost at [email protected].