Polisi Cwcis

Bydd y rhan fwyaf o wefannau y byddwch yn ymweld â nhw yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad fel defnyddiwr drwy alluogi’r wefan honno i’ch ‘cofio’. Os nad yw gwefan yn defnyddio cwcis, bydd yn tybio eich bod yn ymwelydd newydd bob tro y byddwch yn symud i dudalen newydd ar y wefan.

Pan fydd rhywun yn ymweld â’n gwefan ni, rydym yn casglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a manylion am batrymau ymddygiad yr ymwelydd. Rydym yn gwneud hyn er mwyn cael gwybod pethau fel faint o ddefnyddwyr sy’n ymweld â gwahanol rannau o’r safle. Rydym yn casglu’r wybodaeth hon mewn ffordd nad yw’n adnabod neb yn bersonol.

Beth yw cwci?
Ffeil testun bach yw cwci, yn aml wedi ei hamgryptio sy’n cael ei storio ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol gan weinydd gwefan a dim ond y gweinydd yna sy’n gallu adalw neu ddarllen cynnwys y cwci. Mae pob cwci yn unigryw i’ch porwr gwe. Bydd yn cynnwys peth gwybodaeth ddienw fel dynodwr unigryw ac enw’r safle a rhai digidau a rhifau. Mae’n cael ei ddefnyddio i helpu defnyddwyr i symud drwy wefan yn effeithiol a chyflawni rhai swyddogaethau penodol.

Pa gwcis sy’n cael eu defnyddio ar y wefan hon?

Cwcis cydymffurfiad
Mae’r cwci yma’n caniatáu i ni wybod a ydych wedi rhoi caniatâd i’r defnydd o gwcis, ac felly nid oes angen i ni gyflwyno’r neges yma am ganiatâd eto.

Cwcis Analytig
Mae’r cwcis yma’n ein galluogi i gyfrif ffynonellau traffig ac ymweliadau â phob tudalen fel ein bod yn gallu mesur a gwella perfformiad ein safle, gan ddefnyddio gwasanaeth a ddarperir gan Google Analytics. Gallwch ddewis optio allan yma.

Cwcis sesiwn
Mae’r cwcis yma’n storio gwybodaeth dros dro er mwyn galluogi’r safle i weithredu.

Cwcis Gweithredol
Caiff y cwcis yma eu defnyddio er mwyn galluogi’r safle craidd i weithredu.

Sut i ffurfweddu eich dewisiadau cwcis
Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros y rhan fwyaf o gwcis drwy’r gosodiadau porwr. I gael gwybod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org.

Cwestiynau a ofynnir yn aml

Oes angen i mi dderbyn cwcis?
Mae’r newidiadau cyfredol i’n gwefan yn egluro’n syml beth yw cwcis, sut rydym yn eu defnyddio a beth yw eu manteision. Nid yw’n ofynnol i chi wneud unrhyw beth ar hyn o bryd, heblaw darllen ein Polisi Cwcis i ddeall y newidiadau hyn.

A ydy cwcis yn caniatáu i eraill gael mynediad at ddisg galed fy nghyfrifiadur?
Nid yw’r cwcis rydym yn eu defnyddio yn gallu edrych i mewn i’ch cyfrifiadur, ffôn clyfar neu ddyfais ar y we a chael gwybodaeth amdanoch chi neu eich teulu neu ddarllen unrhyw ddeunydd a gedwir ar eich disg galed.

Os wyf yn defnyddio cyfrifiadur cyhoeddus, a fydd rhywun yn gallu cael fy manylion personol o’r cwcis?
Ni all ein cwcis gael eu defnyddio gan unrhyw un arall sydd â mynediad at y cyfrifiadur i gael gwybod unrhyw beth amdanoch, heblaw am y ffaith bod rhywun sydd wedi defnyddio’r cyfrifiadur wedi ymweld â gwefan benodol.

A yw cwcis yn golygu y gallwn i gael galwadau oer neu lythyrau sothach?
Nid ydym byth yn defnyddio’r data a gasglwyd trwy gwcis i gysylltu â chi drwy’r post, e-bost neu dros y ffôn.