Adrodd am Waith Trwsio

Gallwch roi gwybod am eich holl waith atgyweirio dros y ffôn, e-bost neu ar-lein. Naill ffordd neu’r llall, bydd un o’n hymgynghorwyr atgyweiriadau proffesiynol yn falch o siarad â chi am yr hyn sydd angen ei wneud a rhoi gwybod i chi pa mor gyflym y caiff ei wneud.

Os oes gennych atgyweiriad brys os cysylltwch â’n Tîm Atgyweirio dros y ffon ar 01492 572727, peidiwch â defnyddio’r ffurflen isod nag e-bost.

Fy TGC – Porth Tenantiaid

Fy TGC yw porth tenantiaid Tai Gogledd Cymru, lle gallwch weld a diweddaru manylion am eich cyfrif, yn ogystal ag adrodd a thracio gwaith trwsio. Bydd adrodd am waith trwsio yma yn rhoi rhif gwaith i chi y gallwch ei dracio a gallwch hefyd weld y newyddion diweddaraf am eich gwaith trwsio.

Cliciwch yma i gael gwybod am atgyweiriad

Ffôn – 01492 572727

Os ydych yn arogli nwy, ffoniwch Grid Cenedlaethol ar 0800 111 999.

Os nad oes gennych ddŵr, neu os yw’r eiddo mewn perygl o ddioddef llifogydd ffoniwch 0800 052 0130. Os nad oes gennych drydan o gwbl ffoniwch 0845 2727999 am gyngor.

Gwybodaeth mewn Argyfwng

Llinell Gymorth TGC mewn Argyfwng – Ffôn: 01492 572727

Os ydych yn arogli nwy, ffoniwch Transco ar 0800 111 999

Os nad oes gennych ddŵr, neu os yw’r eiddo mewn perygl o ddioddef llifogydd ffoniwch 0800 052 0130. Os nad oes gennych drydan o gwbl ffoniwch 0845 2727999 am gyngor.