Rheoli eich tenantiaeth gyda FyTGC

Nid y rheoli eich tenantiaeth erioed wedi bod mor hawdd… Adroddwch waith Trwsio neu gwiriwch eich cyfrif rhent pryd bynnag y byddwch eisiau.

Cyfleuster yw FyTGC lle gannwch chi gael mynediad i a rheoli eich tenantiaeth gyda Tai Gogledd Cymru. Mae’n caniatáu i chi gael mynediad a rheoli eich cyfrif o’ch ffôn, tabled, gliniadur neu PC pryd bynnag y byddwch eisiau.

Gan fod FyTGC ar gael 24/7, sy’n golygu eich bod yn gallu rheoli eich cyfrif pan rydych chi ar gael, a ddim yn gyfyngedig i oriau agor swyddfa. Gallwch hyd yn oed ei ddefnyddio ar y go!

Beth rydych yn gallu neu ar FyTGC?

Mae Fy TGC yn caniatáu i chi wneud nifer o bethau; gallwch adrodd gwaith trwsio, gwirio eich datganiad rhent a diweddaru eich manylion i restru rhai. Gallwch hyd yn oed talu eich rhent ar lein gan ddefnyddio Allpay, gan ddefnyddio eu gwefan neu eu ap ffôn symudol.

Sut i ddechrau defnyddio FyTGC?

Os rydych chi eisoes wedi cofrestru logiwch i mewn i FyTGC yma. Ddim wedi cofrestru? Gallwch gofrestru yn hawdd gan glicio ar ‘cofrestrwch yma’. Gwnewch siŵr eich bod efo eich Cyfeirnod  tenantiaeth i law. Gallwch ffeindio hwn ar eich datganiad rhent. Os ddim, cysylltwch â ni ar 01492 572727 a gallwch eich darparu i chi.