Eich Cartref

Bydd y wefan hon yn rhoi gwybodaeth bwysig i chi am fod yn denant gyda Tai Gogledd Cymru. Bydd yr adran hon yn rhoi gwybodaeth am atgyweirio a sut y gallwch chi helpu i gynnal eich cartref, sut i dalu eich rhent yn ogystal â darparu cymorth, cefnogaeth a chyngor i wneud eich bywyd ychydig yn haws.

Rydym yn annog tenantiaid i gymryd rhan, boed hynny drwy fynychu rhai o’n digwyddiadau neu drwy fod yn aelod o grŵp fel Panel Ymgynghorol ein Preswylwyr. Efallai y byddwch eisiau dal i fyny â newyddion neu ddarllen Clwb Seren, ein cylchlythyr tenantiaid.

Efallai y byddwch hefyd am i hoffi i ni ar Facebook neu dilyn ni ar Twitter.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn dod o hyd i wybodaeth hon yn ddefnyddiol ac yn dymuno pob hapusrwydd yn eich cartref chi.