Gwobrau ac Achrediadau

Achrediadau

Weithiau, nid yw'n ddigon ein bod yn gwybod ein bod yn dda am wneud rhywbeth. Weithiau mae angen mymryn o achrediad neu wobr i gadarnhau hynny. Isod rhoddir detholiad o 'fathodynnau' gennym.


Mae Tai Gogledd Cymru wedi cyflawni Achrediad Cymdogaethau newydd y Sefydliad Tai Siartredig (CIH), Gweithio yn y Gymdogaeth: Siarter Tai y Sefydliad Tai...

Darllen Mwy

Cynllun y llywodraeth yw Anabledd Hyderus a ddyluniwyd i annog cyflogwyr i recriwtio a chadw pobl anabl a'r rheini â chyflyrau iechyd.

Mae Tai Gogledd Cymru yn hynod falch o gael ein rhestru fel Un i'w Gwylio gan Cwmnïau Gorau 2021, cydnabyddiaeth o'r holl waith caled dros y flwyddyn.

Mae Tai Gogledd Cymru wedi cyflawni Achrediad Aur Buddsoddwyr mewn Pobl, meincnod o arferion rheoli pobl da.

Darllen Mwy

Gwobrau

O bryd i'w gilydd rydym hefyd yn ennill gwobrau, yn amrywio o rhai ar gyfer ein datblygiadau newydd, mentrau, neu ein pobl. Mae rhai o'r rhain isod, y rhai diweddaraf ar y chwith.


Enillodd Tai Gogledd Cymru Wobr Arian categori 'Cymdeithas Tai Orau'r Flwyddyn', yng Nghinio Gala WhatHouse? a gynhaliwyd yng Ngwesty Grosvenor House yn...

Darllen Mwy

Ar ddydd Iau, Mehefin 15fed fe ddyfarnwyd ‘Gwobr Llysgennad Sefydliad Lles Conwy’ i Tai Gogledd Cymru mewn seremoni Wobrwyo CGGC.

Darllen Mwy

Rydym yn hynod falch o dderbyn achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl (IIP) Aur ym mis Medi, dyfarniad mae dim ond 17% o’u sefydliadau achrededig yn ei dderbyn.

Tai Gogledd Cymru wedi cael ei gydnabod gyda gwobr Arian am gynaliadwyedd eu cartrefi mewn cynllun gwobrau amgylcheddol fawreddog.

Darllen Mwy

Wnaethom ennill tair gwobr yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu ranbarthol Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol (LABC).

Darllen Mwy

'Conwy Together' Mae Prosiect 'Conwy gyda'i Gilydd' wedi ennill gwobr Gyfranogiad Tenantiaid yng Ngwobreuon TPAS Cymru 2015.

Darllen Mwy