Swyddi Gwag

Swyddog Prosiect Cyfiawnder Ieuenctid
Lleoliad: Y Felinheli / Y Cartref / Hostel Pendinas
Cyflog: £24,568 y flwyddyn pro rata
Math: Parhaol, Rhan Amser, Tai â Chymorth
Dyddiad Cau: 12/02/21 1yp Dyddiad Cyfweliad: 24/02/21
Swyddog Gweinyddu
Lleoliad: Yn y cartref/Plas Blodwel, Cyffordd Llandudno
Cyflog: £22,914 y flwyddyn, pro rata
Math: Gweithrediadau, Llawn Amser, Parhaol
Dyddiad Cau: 12/02/21 1yp Dyddiad Cyfweliad: 01/03/21
Gweithiwr Prosiect (Hostel Noddfa)
Lleoliad: Bae Colwyn
Cyflog: £20,364 y flwyddyn, pro rata
Math: Parhaol, Rhan Amser, Tai â Chymorth
Dyddiad Cau: 28/01/21 1pm Dyddiad Cyfweliad: 15/02/21
Gweithiwr Cynnal a Chadw Tiroedd
Lleoliad: Gweithio maes yn eiddo Tai Gogledd Cymru ledled gogledd Cymru
Cyflog: £19,813 y flwyddyn
Math: Cribiniau ac Ystolion, Llawn Amser, Parhaol
Dyddiad Cau: 12/02/21 1yp Dyddiad Cyfweliad: 26/02/21
Gweithiwr Nos (Noddfa Hostel)
Lleoliad: Noddfa Hostel, Bae Colwyn
Cyflog: £17,337 y flwyddyn
Math: Llawn Amser, Parhaol, Tai â Chymorth
Dyddiad Cau: 28/01/21 1yp Dyddiad Cyfweliad: 15/02/21
Os hoffech gael eich hysbysu pan mae swyddi gwag newydd cyswllt ar Pobl ar [email protected]