Swyddi Gwag

Syrfëwr Rheoli Asedau dan Hyfforddiant
Lleoliad: Cyffordd Llandudno / Bangor
Cyflog: £21,938 y flwyddyn
Math: Dros Dro, Tîm Cartrefi
Dyddiad Cau: 08/07/19 1yp Dyddiad Cyfweliad: 18/07/19
Gweithiwr Nos – Hosteli’r Digartref
Lleoliad: Hostel Pendinas, Bangor
Cyflog: £16,993 y flwyddyn (yn gymesur)
Math: Parhaol, Rhan Amser, Tai â Chymorth
Dyddiad Cau: 21/06/19 1pm Dyddiad Cyfweliad: 02/07/19
Hyrwyddwr Digidol
Lleoliad: Gogledd Cymru
Cyflog: £0 - Swydd wirfoddol yw hon
Math: Rhan Amser
Dyddiad Cau: 30/06/19 1yp
Os hoffech gael eich hysbysu pan mae swyddi gwag newydd cyswllt ar Pobl ar [email protected]