Swyddi Gwag

Gweithiwr Nos – Hosteli’r Digartref
Lleoliad: Hostel Pendinas, Bangor
Cyflog: £16,993 y flwyddyn (yn gymesur)
Math: Parhaol, Rhan Amser, Tai â Chymorth
Dyddiad Cau: 07/05/19 1pm Dyddiad Cyfweliad: 16/05/19
Swyddog Allgymorth ac Ailsefydlu
Lleoliad: Bangor, Gwynedd
Cyflog: £20,244 y flwyddyn (yn gymesur)
Math: Gweithrediadau, Parhaol, Rhan Amser, Tai â Chymorth
Dyddiad Cau: 29/04/19 1yp Dyddiad Cyfweliad: 08/05/19
Gweithiwr Wrth Gefn
Lleoliad: Bae Colwyn a Bangor
Cyflog: £9.00 yr awr
Math: Tai â Chymorth
Dyddiad Cau: 07/05/19 1yp Dyddiad Cyfweliad: 22/05/19
Hyrwyddwr Digidol
Lleoliad: Gogledd Cymru
Cyflog: £0 - Swydd wirfoddol yw hon
Math: Rhan Amser
Dyddiad Cau: 30/04/19 1yp
Aelod y Bwrdd
Lleoliad: Cyffordd Llandudno
Cyflog: Gwirfoddol
Math: Bwrdd
Dyddiad Cau: 29/03/19 12:00
Gweithiwr Cefnogi Prosiect
Lleoliad: St Mary's Hostel, Bangor
Cyflog: £18,227 y flwyddyn pro rata
Math: Dros Dro, Rhan Amser, Tai â Chymorth
Dyddiad Cau: 03/05/19 1yp Dyddiad Cyfweliad: 13/05/19
Os hoffech gael eich hysbysu pan mae swyddi gwag newydd cyswllt ar Pobl ar [email protected]