Swyddi Gwag

Gweithiwr Nos – Hosteli’r Digartref
Lleoliad: Noddfa Hostel, Bae Colwyn
Cyflog: £16,595 y flwyddyn pro rata
Math: Parhaol, Rhan Amser, Tai â Chymorth
Dyddiad Cau: 10/01/19 1yp Dyddiad Cyfweliad: 29/01/19
Cynorthwy-ydd Cyllid – Cyfriflyfr Pryniannau
Lleoliad: Plas Blodwel, Cyffordd Llandudno
Cyflog: £18,875 y flwyddyn pro rata
Math: Cyllid, Parhaol, Rhan Amser
Dyddiad Cau: 17/12/18 1yp Dyddiad Cyfweliad: 07/01/19
Os hoffech gael eich hysbysu pan mae personél swyddi gwag cyswllt newydd ar [email protected] neu ffoniwch 01492 563 226.