Swyddi Gwag

Cyfrifydd Rheoli Cynorthwyol
Lleoliad: Plas Blodwel, Cyffordd Llandudno
Cyflog: £27,900 y flwyddyn
Math: Cyllid, Llawn Amser, Parhaol
Dyddiad Cau: 13/08/18 1yp Dyddiad Cyfweliad: 23/08/18
Ymgynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid
Lleoliad: Plas Blodwel, Cyffordd Llandudno
Cyflog: £21,300 y flwyddyn pro rata
Math: Gwasanaethau Cwsmeriaid, Parhaol, Rhan Amser
Dyddiad Cau: 24/07/18 1yp Dyddiad Canolfan Asesu: 09/08/18 Dyddiad Cyfweliad: 09/08/18
Gweithiwr Prosiect
Lleoliad: St Mary's Hostel/Pendinas Hostel, Bangor
Cyflog: £19,554 y flwyddyn pro rata
Math: Dros Dro, Llawn Amser, Tai â Chymorth
Dyddiad Cau: 10/08/18 1yp Dyddiad Cyfweliad: 20/08/18
Gweithiwr Wrth Gefn
Lleoliad: Bae Colwyn/Bangor
Cyflog: £8.84 yr awr
Math:
Dyddiad Cau: 31/07/18 1pm
Os hoffech gael eich hysbysu pan mae personél swyddi gwag cyswllt newydd ar [email protected] neu ffoniwch 01492 563 226.