Swyddi Gwag

Rheolwr Incwm
Lleoliad: Gweithio o gartref / Llandudno Junction
Cyflog: £34,598 y flwyddyn
Math: Cyllid ac Adnoddau, Llawn Amser, Parhaol
Gweithiwr Nos Hosteli’r Digartref
Lleoliad: Bae Colwyn
Cyflog: £17,954 y flwyddyn
Math: Llawn Amser, Parhaol, Tai â Chymorth
Gweithiwr Prosiect
Lleoliad: Bae Colwyn
Cyflog: £20,568 y flwyddyn pro rata
Math: Parhaol, Rhan Amser, Tai â Chymorth
Prentis Saer/Technegydd Aml-grefft a chrefftau gwlyb
Lleoliad: Gweithio yn y maes, yn eiddo Tai Gogledd Cymru ar draws Gogledd Cymru
Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn ôl oedran
Math: Llawn Amser, Prentisiaeth, Tîm Cartrefi
Swyddog Prosiect Gweithio Ystwyth
Lleoliad: Yn y cartref/Cyffordd Llandudno
Cyflog: £30,600 y flwyddyn (pro rata £21,857)
Math: Cyllid ac Adnoddau, Parhaol, Rhan Amser
Gweithiwr Cymorth Wrth Gefn – Hosteli (Gwaith Banc)
Lleoliad: Bae Colwyn am Mangor
Cyflog: £9.50 yr awr (Talwyd ar y Cyflog Byw Gwirfoddol)
Math: Tai â Chymorth
Technegydd Aml-grefft
Lleoliad: Gweithio yn y maes, yn eiddo Tai Gogledd Cymru ar draws Gogledd Cymru
Cyflog: 25,853 y flwyddyn
Math: Llawn Amser, Parhaol, Tîm Cartrefi
Cymorth Gweinyddol Pobl (cynllun Kickstart)
Lleoliad: Y Cartref / Cyfordd Llandudno
Cyflog: Cyflog Byw Cenedlaethol
Math: Dros Dro, Rhan Amser, Tim Pobl
Os hoffech gael eich hysbysu pan mae swyddi gwag newydd cyswllt ar Pobl ar [email protected]