Swyddi Gwag

Gweithredydd Cynnal a Chadw Tiroedd ac Eiddo
Lleoliad: Gweithio yn y maes ar draws eiddo yng Ngogledd Cymru
Cyflog: £20,657 y flwyddyn
Math: Cribiniau ac Ystolion, Llawn Amser, Parhaol
Dyddiad Cau: 17/02/22 Dyddiad Cyfweliad: 03/03/22
Swyddog Digidol
Lleoliad: Opsiynau gweithio hyblyg, sy'n eich galluogi i weithio gartref neu o'n swyddfeydd yng Nghyffordd Llandudno
Cyflog: £26,959 y flwyddyn
Math: Gweithrediadau, Llawn Amser, Parhaol
Dyddiad Cau: 31/01/22 Dyddiad Cyfweliad: 07/02/22
Gweithiwr Prosiect
Lleoliad: Hostel Santes Fair, Bangor
Cyflog: £20,567 y flwyddyn
Math: Llawn Amser, Parhaol, Tai â Chymorth
Dyddiad Cau: 07/02/22 1yp Dyddiad Cyfweliad: 14/02/22
Gweithiwr Cefnogi Proisect
Lleoliad: Hostel Noddfa, Bae Colwyn
Cyflog: £18,722 y flwyddyn pro rata
Math: Dros Dro, Parhaol, Rhan Amser, Tai â Chymorth
Dyddiad Cau: 03/02/22 Dyddiad Cyfweliad: 10/02/22
Cymorth Gweinyddol Pobl (cynllun Kickstart)
Lleoliad: Y Cartref / Cyfordd Llandudno
Cyflog: Cyflog Byw Cenedlaethol
Math: Dros Dro, Rhan Amser, Tim Pobl
Os hoffech gael eich hysbysu pan mae swyddi gwag newydd cyswllt ar Pobl ar [email protected]