Swyddi Gwag

Swyddog Cyllid
Lleoliad: Cartref / Cyffordd Llandudno
Cyflog: £24, 978 y flwyddyn
Math: Dros Dro, Llawn Amser
Swyddog Digidol
Lleoliad: Cartref
Cyflog: £26,959 y flwyddyn
Math: Dros Dro, Llawn Amser, Tîm Gweithredol
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Masnachol
Lleoliad: Gogledd Cymru
Cyflog: £64,000 y flwyddyn
Math: Tim Datblygu, Tîm Gweithredol
Syrfewr Datgarboneiddio
Lleoliad: Dechreuwch weithio ar eiddo Tai Gogledd Cymru ledled Gogledd Cymru
Cyflog: £31,109 y flwyddyn
Math: Llawn Amser, Parhaol, Tîm Cartrefi
Os hoffech gael eich hysbysu pan mae swyddi gwag newydd cyswllt ar Pobl ar [email protected]