Yr Iaith Gymraeg

cymraegMae Tai Gogledd Cymru yn gweithredu ar draws Gogledd Cymru ac yn cydnabod pwysigrwydd yr iaith a’r diwylliant Cymraeg.

Ein nod yw trin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail cyfartal ac rydym weid datblygu ein Cynllun Iaith Gymraeg i egluro sut rydym yn gwneud hyn.

Rydym yn darparu Adroddiad Monitro bob blwyddyn i Gomisiynydd y Gymraeg ar ba mor dda rydym yn cyflenwi ein Cynllun Iaith Gymraeg.

Os ydych yn siaradwr Cymraeg am yn dymuno i ni gyfathrebu â chi yn y Gymraeg rhowch wybod i ni drwy gysylltu â ni ar 01492 572727 neu drwy anfon ebost at [email protected].

Lawrlwythiadau

Cynllun Iaith Gymraeg

Adroddiad Monitro 2019-20

Adroddiad Monitro 2018-19

Adroddiad Monitro 2017-18

Adroddiad Monitro 2016-17

Adroddiad Monitro 2015-16