Newyddion

Mae'r ffordd yr ydych chi'n rhentu yn newid
Mae'r ffordd yr ydych chi'n rhentu yn newid... i denantiaid a landlordiaid. Sud mae hyn yn effeithio chi?
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Cyhoeddiadau
Ydych chi wedi rhoi cynnig ar ein Chatbot Huw?
Ar gael 24/7 drwy ein gwefan, efallai y bydd gan Huw yr ateb yr ydych wedi bod yn chwilio amdano. Cliciwch ar yr eicon ar waelod ein gwefan.
Oriau agor Gŵyl y Banc
Bydd Tai Gogledd Cymru ar gau ddydd Iau 2il Mehefin '22, ac yn ail-agor ar ddydd Llun 6ed Mehefin '22.
Cymerwch ran yn ein Grŵp Ffocws tenantatiaid ar gydraddoldeb ac amrywiaeth
Ymmunwch a ein Grŵp Ffocws ar 18 Awst 2022 ar Zoom a cael eich cynnwys mewn raffl i ennill talebau stryd fawr gwerth £50!
Gweminar Iechyd a Lles digidol
Ydych chi'n denant i TGC? Mae Cymunedau Digidol Cymru yn cynnal gweminar Iechyd a Lles digidol i'n tenantiaid 6 Mehefin 2022
Money
Cynnydd Rhent: Newid i Credyd Cymhwysol
Os ydych ar Gredyd Cynhwysol, ac yn hawlio costau tai i dalu eich rhent, rhaid roi gwybod i’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) am y newid
Tîm Incwm yn bwrw iddi!
Rydyn ni wedi gwneud newidiadau i'r Tîm Incwm, darganfyddwch beth ydyn nhw.
Sesiwn Blasu Beiciau Trydan AM DDIM i tenantiaid
Rydym yn cynnig cyfle i denantiaid Tai Gogledd Cymru roi cynnig ar E-feicio!
Y newyddion diweddaraf yn cael ei ddatgelu yn y cylchlythyr i denantiaid
Mae Gwanwyn bron yma, a felly hefyd mae rhifyn gwanwyn o Clwb Seren, eim cylchlythyr tenantiaid.
Enillwyr Cystadleuaeth Dydd Gŵyl Dewi
Ffeindiwch allan pwy yw ennillwyr cystadleuaeth Dydd Gŵyl Dewi.