Newyddion

Pleidleisiwch dros Y Gorlan a gwnewch i'r ardd dyfu!
Mae Y Gorlan, Llety Lloches ym Mangor, wedi cael ei ddewis gan Tesco ar gyfer eu Cynllun Grant ‘Bags of Help’ drwy mis Mawrth ac Ebrill
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Newyddion lleol / cymunedol, Pobl Hyn, Trigolion
Mae ein hocsiwn elusenol Facebook yn ol!
Mae Tai Gogledd Cymru yn trefnu ocsiwn ar-lein Facebook yn ystod Mawrth 2019 er mwyn codi arian i ein elusennau.
Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Tai Gogledd Cymru
Dathlodd staff a thrigolion Tai Gogledd Cymru Ddydd Gŵyl Dewi ddydd Gwener y 1af o Fawrth.
Swydd wag Aelod y Bwrdd
Rydym yn chwilio am aelod y Bwrdd sydd gyda’r sgiliau a’r profiad i gryfhau ein Bwrdd.
Cymdeithas tai yn helpu banc bwyd y Nadolig hwn
Roedd staff Tai Gogledd Cymru eisiau rhoi rhywbeth yn ôl y Nadolig hwn ac felly sefydlwyd ymgyrch ar draws y sefydliad i bobl gyfrannu rhodd
Ymgynghori ar Bolisi Gosod Tai Cymdeithasol
Mae Cyngor Gwynedd yn ymgynghori ar y drefn newydd ar gyfer gosod tai cymdeithasol. Cael eich dweud.
Oriau agor dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Bydd ein swyddfeydd Cyffordd Llandudno a Bangor ar gau o ddydd Llun 24 Rhagfyr 2018 ac yn ail-agor dydd Mercher 2il Ionawr 2019.
Enillwyr Gwobrau Cymydog Da wedi cael eu datgelu
Gall cael cymydog da wneud byd o wahaniaeth i'r gymuned ac mae hyn yn rhywbeth rydym yn hoff o’i wobrwyo.
Asiantaethau Tai yn cyd-weithio i gefnogi Bargen Twf Gogledd Cymru
A group of six local housing associations have come together in an exciting joint venture to accelerate development of new affordable homes.
Rhifyn Gaeaf Clwb Seren ar gael nawr!
Mae rhifyn Gaeaf Clwb Seren, cylchlythyr tenantiaid Tai Gogledd Cymru, ar gael i’w ddarllen ar-lein nawr!