Newyddion

Preswylwyr yn symud i ddatblygiad Nant Eirias
Yn ddiweddar mae Tai Gogledd Cymru wedi cwblhau datblygiad tai newydd sbon ym Mae Colwyn.
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Datblygu
Priosect celf newydd yn Tre Cwm, Llandudno
Fe’ch gwahoddir i ymuno â phrosiect celf 'Mae'r wal yn' am wal yn Nhre Cwm gyda llawer o weithdai a digwyddiadau am ddim.
Rhifyn Haf Clwb Seren yn barod i’w ddarllen!
Efallai bod y tywydd yn anrhagweladwy, ond mae rhifyn Haf o Glwb Seren yma!
Datgelu cyfanswm blynyddol codi arian i elusennau
Mae Tai Gogledd Cymru (TGC) yn falch o ddatgelu ein bod wedi codi cyfanswm o £3,752 ar gyfer elusennau yn 2017 - 2019.
Dathlu gosod y fricsen gyntaf mewn datblygiad tai newydd yng Nghaergybi
Daeth cydweithwyr a phartneriaid ynghyd ar ddydd Mercher 3 Ebrill i ddathlu dechrau datblygiad newydd yng Nghaergybi.
Dywedwch wrthym beth ydych chi'n ei feddwl ac ENNILL tabled
Rydym yn cynnal arolwg boddhad tenantiaid ac eisiau gwybod beth ydych chi'n ei feddwl am Tai Gogledd Cymru.
Pleidleisiwch dros Y Gorlan a gwnewch i'r ardd dyfu!
Mae Y Gorlan, Llety Lloches ym Mangor, wedi cael ei ddewis gan Tesco ar gyfer eu Cynllun Grant ‘Bags of Help’ drwy mis Mawrth ac Ebrill
Mae ein hocsiwn elusenol Facebook yn ol!
Mae Tai Gogledd Cymru yn trefnu ocsiwn ar-lein Facebook yn ystod Mawrth 2019 er mwyn codi arian i ein elusennau.
Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Tai Gogledd Cymru
Dathlodd staff a thrigolion Tai Gogledd Cymru Ddydd Gŵyl Dewi ddydd Gwener y 1af o Fawrth.
Swydd wag Aelod y Bwrdd
Rydym yn chwilio am aelod y Bwrdd sydd gyda’r sgiliau a’r profiad i gryfhau ein Bwrdd.