Newyddion

Gwobrwyo enillydd Cymydog Da
Eleni oedd yr ail dro i ni gyflwyno’r Wobr Cymydog Da. Gwobr eleni yn cael ei ddatgelu yma.
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Cystadleuaeth, Trigolion
Newidiadau i grwpiau cyfranogi tenantiaid
Cynhaliodd y Panel ei gyfarfod olaf ar ei ffurf bresennol ym mis Gorffennaf 2019, a bydd yn awr yn uno â’r Pwyllgor Gwasanaethau Landlord.
Cynllun tai £1.5m newydd Bae Colwyn yn cael ei agor yn swyddogol
Agorwyd datblygiad tai Nant Eirias ym Mae Colwyn yn swyddogol gan Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
Mae Clwb Seren yr Hydref allan nawr!
Mae'r dail yn newid lliw, mae'n dechrau oeri, ac mae'n amser i rhifyn yr Hydref o Clwb Seren.
Dathlu cymdogion da
Gall cael cymydog da wneud gwahaniaeth enfawr i gymuned ac mae’n rhywbeth rydym yn awyddus i wobrwyo.
Adolygiad Blynyddol yn cael ei ddatgelu yn y Cyfarfod Blynyddol
Cynhaliodd TGC eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) ar ddydd Iau 12fed Medi 2019 lle datgelwyd yr Adolygiad Blynyddol
Er sylw pobl ifanc Llain Cytir, Caergybi
Mi fydd prosiect Bus Stop yn ymweld a'ch stad dros gyfnod o 7 wythnos fel rhan o priosect Iechyd a Lles.
Canlyniadau boddhad wedi cyrraedd!
Diolch i’r 625 o breswylwyr (31%) a gymerodd ran yn ein harolwg Boddhad Tenantiaid a Phreswylwyr rhwng misoedd Ebrill a Mai 2019.
Cyfle i ennill thalebau Stryd Fawr gwerth £40!
Rydym yn newid ein gwefan ac yn awyddus i gael eich barn am sut mae’n edrych. Cwblhewch yr arolwg hwn a ella ennill taleb £40
Dathlu cymydog da
Gall cael cymydog da wneud gwahaniaeth enfawr i gymuned ac mae’n rhywbeth rydym yn awyddus i wobrwyo.