Newyddion

Datgelu Adolygiad Blynyddol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Mae heddiw yn nodi diwrnod ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB). Bob blwyddyn fel rhan o'n CCB cynhyrchir dogfen Adolygiad Blynyddol.
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Corfforaethol
Cyfle ennil taleb siopio werth £50!
Yn ddiweddar, rydym wedi profi pa mor fforddiadwy yw’r rhenti a’r taliadau gwasanaeth a rydym angen eich adborth!
Rhifyn haf Clwb Seren yn barod i'w ddarllen!
Efallai bod yr haf bron ar ben, ond mae Clwb Seren yma i ddod ag ychydig o heulwen i'ch diwrnod!
Strategaeth Cyfranogi Tenantiaid newydd ar gael nawr
Rydym wedi llunio'r Strategaeth Cyfranogi Tenantiaid newydd, darllenwch yma.
Money
Newidiadau i Credyd Cynhwysol
Bydd newidiadau i'r Credyd Cynhwysol yn fuan. Darganfyddwch fwy a chael help.
Oes gennych chi Gymydog Da rydych chi am ei wobrwyo?
Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wir yn gwneud gwahaniaeth i ble rydych chi’n byw? Ydyn nhw bob amser yn cadw golwg ar eu cymdogion?
Canlyniadau Cystadleuaeth Garddio NWH 2021
Mae'r pleidleisiau i mewn, mae'r beirniaid wedi siarad; mae enillwyr cystadleuaeth Garddio NWH wedi cael eu datgelu!
Rydym eich angen i fod yn bencampwr llais y tenantiaid
Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â’n Panel Tenantiaid a Chymunedau!  Gallech fod yn denant, neu'n aelod o'n Cymuned
Tîm cynnal a chadw: Byddwch yn amyneddgar gyda ni
Ar hyn o bryd mae'r tîm cynnal a chadw yn gweithio ar nifer fawr o dasgau gwaith sydd wedi cronni. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar gyda ni.
Cyd weithio yn creu Strydoedd Mwy Diogel
Mae Tai Gogledd Cymru yn falch o weithio mewn partneriaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru fel rhan o gynllun llywodraeth Strydoedd Mwy Diogel.