Newyddion

Helpu pobl i gael cartref sy'n diwallu eu hanghenion
Mae Tyfu Tai Cymru yn cyflawni ymchwil i ddeall sut y gallai fod modd i ni helpu tenantiaid sydd efallai eisiau symud
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Ymgynghoriad
Newidiadau i’r gwasanaeth yn ystod cyfnod clo Lefel 4
Changes to Service During the Level 4 Lockdown
Oriau agor dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Bydd Tai Gogledd Cymru ar gau o ddydd Iau 24 Rhagfyr 2020 ac yn ail-agor dydd Llun 4ydd Ionawr 2021.
Fy TGC ddim ar gael
Ni fydd Fy TGC, Porth Tenantiaid Tai Gogledd Cymru ar gael. Mae drwg gennym am unrhyw anghyfleustra a achosir.
Dweud eich dweud am eich rhent
Cwbwlhewch yr arolwg isod a byddwch yn cael eich cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill taleb anrheg Love2shop gwerth £20.
Mae rhifyn Nadolig Clwb Seren yma!
Rhowch y tegell ymlaen ac eisteddwch i lawr yn gyffyrddus, mae rhifyn y Nadolig Clwb Seren yma.
Rhowch gynnig ar gystadleuaeth celf Nadolig
Rydym yn lansio cystadleuaeth Nadolig! Lluniwch waith celf am beth mae’r Nadolig yn ei olygu i chi… Gall fod yn ddarlun, paentiad, collage
Dweud eich dweud am y cartrefi fforddiadwy newydd yn Plas Penrhyn
Hoffem eich gwahodd i weminar rithwir gydag Adra a Tai Gogledd Cymru, i weld y cynlluniau a thrafod y cynigion.
O Amgylch y Byd Mewn 80 Diwrnod ar gyfer Awyr Las
Mae TGC wedi dechrau her 'O Amgylch y Byd Mewn 80 Diwrnod', ffeindiwch allan mwy
Diweddariad gwasanaeth ôl-gloi
Rydym wedi dechrau gwneud rhywfaint o waith Atgyweirio eto. Mwy o wybodaeth yma.