Newyddion

Ennillwyr cystadleuaeth Pasg
Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn ein cystadleuaeth greadigol WY-ch y Pasg. Yr ennillwyr yw...
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Cystadleuaeth, Trigolion
TGC wedi arwyddo ymrwymiad DymarSectorTai
Mae TGC yn falch iawn ein bod wedi llofnodi addewid #DymarSectorTai, ymgyrch wedi ei arwain gan Cartrefi Cymunedol Cymu.
Oriau agor Pasg
Bydd Tai Gogledd Cymru yn cau ddydd Iau 1af Ebrill 2021, ac yn ail-agor ar ddydd Mawrth 6ed Ebrill 2021.
Cymryd rhan a dweud eich dweud ar sut y mae Tai Gogledd Cymru yn cael ei rhedeg!
Rydyn ni am roi ein tenantiaid wrth galon popeth rydyn ni'n ei wneud... Cymerwch ran a dweud eich dweud ar sut mae TGC yn cael ei redeg
Geifr gwyllt yn helpu i greu murlun trawiadol yn Llandudno
Mae geifr gwyllt a ddenodd sylw ledled y byd gyda’u crwydro digri ar hyd strydoedd gwag Llandudno yn ystod y cyfnod clo yn cael eu hanfarwol
TGC yn dathlu wythnos prentisiaid
Fel rhan o Wythnos Prentisiaid Cymru fe wnaeth prentisiau TG rannu eu taith brentisiaeth gyda ni. Dyma beth oedd ganddyn nhw i'w ddweud.
Amser i siarad ar gyfer staff TGC
Fel rhan o'n hymrwymiad parhaus felly, mi wnaethon ni gefnogi Diwrnod Amser i Siarad ar ddydd Iau y 4ydd o Chwefror 2021.
Arolwg Cyfranogiad Tenantiaid - Cyfle I tenantiaid TGC ennill cerdyn rhodd Love2Shop werth £20!
Byddwn yn datblygu Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid newydd a byddem yn gwerthfawrogi mewnbwn gan ein tenantiaid.
Llwyddiant her O Gwmpas y Byd mewn 80 diwrnod
Mae Tai Gogledd Cymru wedi cwblhau eu her ‘O Gwmpas y Byd mewn 80 diwrnod’ yn llwyddiannus gyda 3 diwrnod a hanner i’w sbario ym mis Ionawr.
Ymunwch a ni yn digwyddiad gyrfaoedd Cyfleoedd Cymru
Rydym yn cymryd rhan yn y digwyddiad gyrfaoedd yma Dydd Iau 10yb - 12yp, ymunwch a ni i gael gwybod mwy am ein swyddi gwag.