Newyddion

Cyhoeddi Cadeirydd newydd
Penodwyd Catherine Dixson gan y Bwrdd Grŵp fel Cadeirydd newydd Bwrdd Grŵp Tai Gogledd Cymru yng nghyfarfod Ionawr.
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Corfforaethol, Cyhoeddiadau
Datblygiad Caergybi yn symud ymlaen
Mae'r gwaith wedi symud ymlaen yn dda iawn yn ein datblygiad Gerddi Canada yng Nghaergybi.
Fy TGC ddim ar gael
North Wales Housing’s Tenant Portal will be unavailable on Saturday 18th January. Apologies for any inconvenience caused.
Penblwydd Hapus i ni
Roedd Tai Gogledd Cymru yn 45 mlwydd oed eleni; llwyddiant mawr yn y sector tai.
Oriau agor dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Bydd ein swyddfeydd Cyffordd Llandudno a Bangor ar gau o ddydd Llun 24 Rhagfyr 2018 ac yn ail-agor dydd Mercher 2il Ionawr 2019.
Gwobrwyo enillydd Cymydog Da
Eleni oedd yr ail dro i ni gyflwyno’r Wobr Cymydog Da. Gwobr eleni yn cael ei ddatgelu yma.
Newidiadau i grwpiau cyfranogi tenantiaid
Cynhaliodd y Panel ei gyfarfod olaf ar ei ffurf bresennol ym mis Gorffennaf 2019, a bydd yn awr yn uno â’r Pwyllgor Gwasanaethau Landlord.
Cynllun tai £1.5m newydd Bae Colwyn yn cael ei agor yn swyddogol
Agorwyd datblygiad tai Nant Eirias ym Mae Colwyn yn swyddogol gan Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
Mae Clwb Seren yr Hydref allan nawr!
Mae'r dail yn newid lliw, mae'n dechrau oeri, ac mae'n amser i rhifyn yr Hydref o Clwb Seren.
Dathlu cymdogion da
Gall cael cymydog da wneud gwahaniaeth enfawr i gymuned ac mae’n rhywbeth rydym yn awyddus i wobrwyo.