Newyddion

Llythyr i bob tenant tai cymdeithasol yng Nghymru
Mae’r pandemig coronafeirws yn cael effaith ar ein bywydau ni i gyd. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu i sicrhau bod cymorth ar gael.
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Coronafirws, Cyhoeddiadau
Customer Service
Cyfathrebu â ni
Mae ein swyddfa yng Nghyffordd Llandudno bellach ar gau. Rydym yn dal i ymateb i bob ymholiad mewn e-bost, dros y ffôn neu drwy Facebook.
Galwadau lles tenantiaid
O Dydd Iau 26 o Fawrth byddwn yn cysylltu â phob tenant i weld sut ydych ac i helpu gyda'ch pryderon, gan ddechrau gyda'r rhai 70 oed a mwy
Repairs
Newid yn ein gwasanaethau trwsio oherwydd Coronafeirws
Oherwydd yr achosion o coronafeirws byddwn ond yn gwneud gwaith brys ar hyn o bryd.
Money
Cymorth a Hawliau Ariannol Coronavirus
Poeni am effeithiau ariannol y Coronavirus? Rydym wedi rhestru rhywfaint o wybodaeth a dolenni defnyddiol i'ch helpu chi.
Swyddfeydd ar gau i ymwelwyr
Oherwydd canllawiau Coronafeirws diweddar y llywodraeth, byddem yn cau ein holl swyddfeydd a chynlluniau i'r cyhoedd.
Gwybodaeth Coronavirus
Salwch newydd yw COVID-19 a allai effeithio eich ysgyfaint a llwybr anadlu. Mae’n cael ei effeithio gan firws o’r enw coronafirws.
Diwrnod agored tai Bae Penrhyn
A ydych angen tŷ fforddiadwy newydd? Mae cyfle i chi fynegi eich diddordeb am dy newydd fforddiadwy mewn diwrnod agored.
Cyhoeddi Cadeirydd newydd
Penodwyd Catherine Dixson gan y Bwrdd Grŵp fel Cadeirydd newydd Bwrdd Grŵp Tai Gogledd Cymru yng nghyfarfod Ionawr.
Datblygiad Caergybi yn symud ymlaen
Mae'r gwaith wedi symud ymlaen yn dda iawn yn ein datblygiad Gerddi Canada yng Nghaergybi.