Newyddion

Mae digwyddiad gyrfa ar-lein yn rhoi cyfle i bobl wneud gwahaniaeth yn 2022 gyda gyrfa newydd
Mynychwch y digwyddiad arbennig i ddarganfod sut y gallwch wneud gwahaniaeth yn ein cymunedau gyda swydd yn Tai Gogledd Cymru.
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Corfforaethol, Cyhoeddiadau, Digwyddiadau
Oriau agor dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd
Bydd Tai Gogledd Cymru ar gau yn ystod yr ŵyl.
Nifer uchel o alwadau oherwydd difrod storm
Rydym yn derbyn nifer uchel o alwadau oherwydd adroddiadau o ddifrod storm yn dilyn storm dros y penwythnos.
Customer Service
Hysbysiad: Bydd recordio galwadau yn cael ei roi ar waith
O 22 Tachwedd 2021 bydd pob galwad i'r Tîm Gwasanaethau Cwsmer yn cael ei recordio.
Enwebu Cymydog i ennill hamper Nadolig!
Mae tenantiaid Tai Gogledd Cymru yn cael eu gwahodd i ‘Enwebu Cymydog’ y maent yn credu sy’n haeddu syrpréis Nadolig cynnar.
Enillwyr Cystadleuaeth Cymdogion Da yn cael eu datgelu
Diolch i bawb a gymerodd ran yng nghystadleuaeth Cymdogion Da TGC. Bellach gallwn ddatgelu mai’r enillwyr yw…
Arolwg Bodlonrwydd Tenantiaid
Byddwn yn cynnal arolwg yn cychwyn rhwng Hydref a Rhagfyr i gael gwybod pa mor fodlon yw ein preswylwyr gyda Tai Gogledd Cymru.
Datgelu Adolygiad Blynyddol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Mae heddiw yn nodi diwrnod ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB). Bob blwyddyn fel rhan o'n CCB cynhyrchir dogfen Adolygiad Blynyddol.
Cyfle ennil taleb siopio werth £50!
Yn ddiweddar, rydym wedi profi pa mor fforddiadwy yw’r rhenti a’r taliadau gwasanaeth a rydym angen eich adborth!
Rhifyn haf Clwb Seren yn barod i'w ddarllen!
Efallai bod yr haf bron ar ben, ond mae Clwb Seren yma i ddod ag ychydig o heulwen i'ch diwrnod!