Newyddion

Adolygiad Blynyddol yn cael ei ddatgelu yn y Cyfarfod Blynyddol
Cynhaliodd TGC eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) ar ddydd Iau 12fed Medi 2019 lle datgelwyd yr Adolygiad Blynyddol
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Corfforaethol, Trigolion
Er sylw pobl ifanc Llain Cytir, Caergybi
Mi fydd prosiect Bus Stop yn ymweld a'ch stad dros gyfnod o 7 wythnos fel rhan o priosect Iechyd a Lles.
Canlyniadau boddhad wedi cyrraedd!
Diolch i’r 625 o breswylwyr (31%) a gymerodd ran yn ein harolwg Boddhad Tenantiaid a Phreswylwyr rhwng misoedd Ebrill a Mai 2019.
Cyfle i ennill thalebau Stryd Fawr gwerth £40!
Rydym yn newid ein gwefan ac yn awyddus i gael eich barn am sut mae’n edrych. Cwblhewch yr arolwg hwn a ella ennill taleb £40
Dathlu cymydog da
Gall cael cymydog da wneud gwahaniaeth enfawr i gymuned ac mae’n rhywbeth rydym yn awyddus i wobrwyo.
TGC yn chwifio'r faner yn yr Eisteddfod Genedlaethol
Cawsom wythnos brysur yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst eleni. Diolch i'r rhai ohonoch a ddaeth draw i'n stondin!
Enillwyr y gystadleuaeth garddio
Gwyddwn nawr pwy yw garddwyr gorau Tai Gogledd Cymru gan fod enillwyr Cystadleuaeth Garddio 2019 wedi eu cyhoeddi.
Ennill ticedi Eisteddfod Genedlaethol
Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst eleni, ac rydym ni am fod yna! Rydym ni eisiau chi ymuno a ni ac yn rhoi ffwr dau set o dicedi
Preswylwyr yn symud i ddatblygiad Nant Eirias
Yn ddiweddar mae Tai Gogledd Cymru wedi cwblhau datblygiad tai newydd sbon ym Mae Colwyn.
Priosect celf newydd yn Tre Cwm, Llandudno
Fe’ch gwahoddir i ymuno â phrosiect celf 'Mae'r wal yn' am wal yn Nhre Cwm gyda llawer o weithdai a digwyddiadau am ddim.