Llywodraethu

Strwythur llywodraethu sy’n effeithlon, effeithiol a chynaliadwy

Mae llywodraethu yn ymwneud â’r systemau a’r prosesau sy’n ymdrin â sicrhau cyfeiriad cyffredinol, effeithiolrwydd, goruchwyliaeth ac atebolrwydd sefydliad

Mae Tai Gogledd Cymru yn cael ei arwain gan Fwrdd Grŵp, sydd wedi ei gefnogi gan Bwyllgor Gwasanaethau Landlord a Phwyllgor Archwilio a Risg.

Penodwyd aelodau Bwrdd Newydd ym mis Medi 2016. Mae’r aelodau newydd wedi arwain at Fwrdd amrywiol ac yn cynnig amrywiaeth o sgiliau, cymwyseddau a phrofiad sy’n ofynnol i’w alluogi i herio a chraffu effeithiol.

Gallwch Gyfarfod ag aelodau ein Bwrdd isod.