Llywodraethu

Strwythur llywodraethu sy’n effeithlon, effeithiol a chynaliadwy

Mae llywodraethu yn ymwneud â’r systemau a’r prosesau sy’n ymdrin â sicrhau cyfeiriad cyffredinol, effeithiolrwydd, goruchwyliaeth ac atebolrwydd sefydliad

Mae Tai Gogledd Cymru yn cael ei arwain gan Fwrdd Grŵp, sydd wedi ei gefnogi gan Panel Tenantiaid a Chymunedau a Phwyllgor Archwilio a Risg.

Gallwch Gyfarfod ag aelodau ein Bwrdd isod.