Talu Eich Rhent

Mae llawer o ffyrdd cyfleus o dalu eich rhent, os ydych yn dewis talu yn wythnosol neu’n fisol.

Y ffordd hawsaf i dalu eich rhent yw trwy Ddebyd Uniongyrchol, a gallwn helpu i drefnu hynny i chi.

Mae gennym hefyd nifer o opsiynau ar-lein; gallwch hyd yn oed dalu gan ddefnyddio eich ffôn symudol.

Cael trafferth talu eich rhent

Os ydych yn cael trafferth i dalu eich rhent, mae’n bwysig iawn eich bod yn cysylltu â ni cyn gynted â phosibl ar 01492 572727. Rydym yma i helpu a byddwn yn asesu’r sefyllfa ac yn rhoi cymorth a chyngor i chi. Rydym eisiau gweithio gyda chi a’ch atal rhag mynd i ôl-ddyledion cyn iddynt fynd yn anodd i’w trafod.