Archebu cerdyn Allpay

Gallwch ddefnyddio cerdyn talu Allpay i dalu eich rhent 24/7 mewn nifer o ffyrdd, ar-lein, dros y ffôn, drwy ddefnyddio eich ffôn symudol ac yn bersonol mewn mannau talu Paypoint.

Gall y Tîm Rhenti archebu cerdyn ar eich rhan. Cysylltwch â nhw ar 01492 572727 neu [email protected] a byddant yn trefnu cael un i chi.