Dod o Hyd i Gartref

Ar hyn o bryd mae gan Tai Gogledd Cymru tua 2,700 o gartrefi ar hyd a lled gogledd Cymru. Er bod y rhan fwyaf o’r rhain yn gartrefi i’w rhentu rydym hefyd yn cynnig cartrefi i’w prynu drwy gynlluniau perchnogaeth cost isel.

Isod gallwch chwilio am fathau o eiddo sydd ar gael i’w rhentu neu eu prynu.

Find a home - House

Gweld eiddo sydd ar gael i’w rhenti

Dewiswch yr ardal yr hoffech fyw ynddi o’r gwymplen isod. Rydym yn cynnig cartrefi i’w rhentu yng Ngwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam ac mae’r broses ymgeisio yn wahanol ar gyfer pob sir.

Unwaith y byddwch wedi dewis y sir rydych yn dymuno byw ynddi yna gallwch hidlo trwy’r math o lety rydych yn chwilio amdano – tai cyffredinol, tai â chymorth a llety ar gyfer rhai dros 55 oed.

Gweld eiddo sydd ar gael i’w rhenti

Dewiswch yr ardal yr hoffech fyw ynddi o’r gwymplen isod. Mae Tai Gogledd Cymru yn gallu cynnig eiddo i’w brynu drwy gynlluniau perchnogaeth cost isel neu drwy ein his-gwmni Domus Cambria.

Os ydych yn byw mewn eiddo ar rent Tai Gogledd Cymru gallech fod yn gymwys i brynu eich eiddo trwy’r cynllun hawl i gaffael.