Cartrefi i Brynu - Conwy

Ychwanegwyd 1012 days ago

Cyfeiriad: 373 Conwy Road, LL28 5AR

Pris: £61,000 yw’r pris am y gyfran o 50% a’r rhent sy’n daladwy i’r Gymdeithas yw £34.94 yr wythnos. Bydd hwn yn cael ei adolygu ym mis Ebrill 2018.

Mae’r eiddo a enwir uchod yn rhan o’n stoc cydberchnogaeth ac mae’r perchnogion presennol yn dymuno cael gwared â’u cyfran o 50% ynddo.

Gweld manylion