Cartrefi i Brynu - Conwy

Ychwanegwyd 83 days ago

Cyfeiriad: 11 Hafan Gogarth, Abbey Road, Llandudno, LL30 2ET

Pris: Wedi'i gynnig ar werth o dan y Cynllun Tai Fforddiadwy gyda phris prynu 70% o £143,500 (70% o werth y farchnad agored). Tâl Gwasanaeth Misol o £ £101.95

Fflat difrycheulyd ar y llawr gwaelod ar gyfer pobl dros 55 oed mewn lleoliad delfrydol; yn agos at y Gogarth a'r traeth.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 88 days ago

Cyfeiriad: 14 Lon y Dryw, Belgrano

Pris: Cyfran o 40% ar werth am £49,200. Rhent wythnosol ar weddill y 60%; £40.71 yr wythnos

Mae’r manylion hyn, er y tybir eu bod yn gywir yn cael eu nodi fel amlinelliad cyffredinol ar gyfer arweiniad yn unig ac nid ydynt yn unrhyw ran o gynnig na chontract. Ni ddylai prynwyr ddibynnu arnynt fel datganiadau o ffaith, ond rhaid iddynt fodloni eu hunain trwy archwiliad neu fel arall ynghylch eu cywirdeb. Nid oes gan unrhyw unigolyn yng nghyflogaeth y cwmnïau hyn yr awdurdod i wneud na rhoi unrhyw gynrychiolaeth neu warant o ran yr eiddo. Mae pob mesuriad yn frasamcan

Gweld manylion
Ychwanegwyd 90 days ago

Cyfeiriad: 18 Hafan Gogarth, Abbey Road, Llandudno, LL30 2ET

Pris: Wedi'i gynnig ar werth o dan y Cynllun Tai Fforddiadwy gyda phris prynu 70% o £ 126,000 (70% o werth y farchnad agored). Tâl Gwasanaeth Misol o £ 100.44

Fflat difrycheulyd ar y llawr cyntaf ar gyfer pobl dros 55 oed mewn lleoliad delfrydol; yn agos at y Gogarth a'r traeth.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 90 days ago

Cyfeiriad: 26 Hafan Gogarth, Abbey Road, Llandudno, LL30 2ET

Pris: Wedi'i gynnig ar werth o dan y Cynllun Tai Fforddiadwy gyda phris prynu 70% o £ 126,000 (70% o werth y farchnad agored). Tâl Gwasanaeth Misol o £ 100.44

Fflat difrycheulyd ar y llawr cyntaf ar gyfer pobl dros 55 oed mewn lleoliad delfrydol; yn agos at y Gogarth a'r traeth.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 139 days ago

Cyfeiriad: 12 Cwm Teg, Old Colwyn, Colwyn Bay. LL29 8ZA

Pris: Y pris ar gyfer cyfran ecwiti 50% yw £ 67,500. Nid oes rhent yn daladwy ar y 50% sy'n weddill

Mae'r eiddo uchod yn rhan o'n stoc Tai Fforddiadwy ac fe'i chynnig i'w werthu ar ecwiti 50% gyda'r 50% sy'n weddill yn fenthyciad ecwiti gan Tai Gogledd Cymru.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 1194 days ago

Cyfeiriad: 373 Conwy Road, LL28 5AR

Pris: £61,000 yw’r pris am y gyfran o 50% a’r rhent sy’n daladwy i’r Gymdeithas yw £34.94 yr wythnos. Bydd hwn yn cael ei adolygu ym mis Ebrill 2018.

Mae’r eiddo a enwir uchod yn rhan o’n stoc cydberchnogaeth ac mae’r perchnogion presennol yn dymuno cael gwared â’u cyfran o 50% ynddo.

Gweld manylion