Newyddion Diweddaraf

Mynychwch y digwyddiad arbennig i ddarganfod sut y gallwch wneud gwahaniaeth yn ein cymunedau gyda swydd yn Tai Gogledd Cymru.

Bydd Tai Gogledd Cymru ar gau yn ystod yr ŵyl.

Rydym yn derbyn nifer uchel o alwadau oherwydd adroddiadau o ddifrod storm yn dilyn storm dros y penwythnos.

Gweld mwy

Digwyddiadau

Mawrth
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Mawrth. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Gweld mwy

Cylchlythyr Tenantiaid

Clwb Seren Haf 2021 Rhifyn 21
Clwn Seren Gwanwyn 2021 Rhifyn 20
Gweld mwy

Fideos Diweddaraf

Gwasanaethau Digartrefedd

Mae gan Tai Gogledd Cymru nifer o Wasanaethau Digartrefedd a all eich helpu os ydych yn ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Ein Cartrefi

Ar hyn o bryd mae gan Tai Gogledd Cymru tua 2,700 o gartrefi ar hyd a lled Gogledd Cymru, gan gynnwys Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam.

Perfformiad

Cael gwybod sut Tai Gogledd Cymru yn perfformio.

Gwaith Elusen

Cael gwybod mwy am y gwaith elusennol rydym yn ei wneud a sut y gallwch gymryd rhan.

Gweithio i Ni

Cael gwybod mwy am weithio yng Tai Gogledd Cymru a gweld swyddi gwag.

Gwobrau ac Achrediadau

Cael gwybod pa achrediadau a gwobrau Tai Gogledd Cymru wedi ennill.