Newyddion Diweddaraf

Gweld y Cyfan

Fideos Diweddaraf

Gweld y Cyfan

Cylchlythyr Tenantiaid

Gweld y Cyfan
Rhifyn Diweddaraf
Rhifyn 16. Clwb Seren Haf 2019Llwythwyd 2 mis yn ôl
Rhifyn Blaenorol
Rhifyn 15. Clwb Seren | Gaeaf 2018Llwythwyd 8 mis yn ôl
Gweld Mwy

Upcoming Events

Gweld y Cyfan
Awst
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Awst. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Medi
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Medi. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Hydref
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Hydref. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Gweld Mwy o Ddigwyddiadau

Gwasanaethau Eraill

Gwasanaethau Digartrefedd

Mae gan Tai Gogledd Cymru nifer o Wasanaethau Digartrefedd a all eich helpu os ydych yn ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Ein Cartrefi

Ar hyn o bryd mae gan Tai Gogledd Cymru tua 2,500 o gartrefi ar hyd a lled Gogledd Cymru, gan gynnwys Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam.

Perfformiad

Cael gwybod sut Tai Gogledd Cymru yn perfformio.

Gwaith Elusen

Cael gwybod mwy am y gwaith elusennol rydym yn ei wneud a sut y gallwch gymryd rhan.

Gweithio i Ni

Cael gwybod mwy am weithio yng Tai Gogledd Cymru a gweld swyddi gwag.

Gwobrau ac Achrediadau

Cael gwybod pa achrediadau a gwobrau Tai Gogledd Cymru wedi ennill.