Newyddion Diweddaraf

Mae'r ffordd yr ydych chi'n rhentu yn newid... i denantiaid a landlordiaid. Sud mae hyn yn effeithio chi?

Ar gael 24/7 drwy ein gwefan, efallai y bydd gan Huw yr ateb yr ydych wedi bod yn chwilio amdano. Cliciwch ar yr eicon ar waelod ein gwefan.

Bydd Tai Gogledd Cymru ar gau ddydd Iau 2il Mehefin '22, ac yn ail-agor ar ddydd Llun 6ed Mehefin '22.

Gweld mwy

Digwyddiadau

Gorffennaf
21
14:00 - Arlein
Medi
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Medi. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Gweld mwy

Cylchlythyr Tenantiaid

Clwb Seren Gwanwyn Rhifyn 22
Clwb Seren Haf 2021 Rhifyn 21
Gweld mwy

Fideos Diweddaraf

Gwasanaethau Digartrefedd

Mae gan Tai Gogledd Cymru nifer o Wasanaethau Digartrefedd a all eich helpu os ydych yn ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Ein Cartrefi

Ar hyn o bryd mae gan Tai Gogledd Cymru tua 2,700 o gartrefi ar hyd a lled Gogledd Cymru, gan gynnwys Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam.

Perfformiad

Cael gwybod sut Tai Gogledd Cymru yn perfformio.

Gwaith Elusen

Cael gwybod mwy am y gwaith elusennol rydym yn ei wneud a sut y gallwch gymryd rhan.

Gweithio i Ni

Cael gwybod mwy am weithio yng Tai Gogledd Cymru a gweld swyddi gwag.

Gwobrau ac Achrediadau

Cael gwybod pa achrediadau a gwobrau Tai Gogledd Cymru wedi ennill.