Newyddion Diweddaraf

Gweld y Cyfan
 • Fy TGC ddim ar gael

  North Wales Housing’s Tenant Portal will be unavailable on Saturday 18th January. Apologies for any inconvenience caused.

  Ionawr 15, 2020

 • Oriau agor dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

  Bydd ein swyddfeydd Cyffordd Llandudno a Bangor ar gau o ddydd Llun 24 Rhagfyr 2018 ac yn ail-agor dydd Mercher 2il Ionawr 2019.

  Rhagfyr 12, 2019

 • Gwobrwyo enillydd Cymydog Da

  Eleni oedd yr ail dro i ni gyflwyno’r Wobr Cymydog Da. Gwobr eleni yn cael ei ddatgelu yma.

  Tachwedd 13, 2019

 • Newidiadau i grwpiau cyfranogi tenantiaid

  Cynhaliodd y Panel ei gyfarfod olaf ar ei ffurf bresennol ym mis Gorffennaf 2019, a bydd yn awr yn uno â’r Pwyllgor Gwasanaethau Landlord.

  Tachwedd 05, 2019

Fideos Diweddaraf

Gweld y Cyfan

Cylchlythyr Tenantiaid

Gweld y Cyfan
Rhifyn Diweddaraf
Rhifyn 17. Clwb Seren Hydref 2019Llwythwyd 3 mis yn ôl
Rhifyn Blaenorol
Rhifyn 16. Clwb Seren Haf 2019Llwythwyd 7 mis yn ôl
Gweld Mwy

Upcoming Events

Gweld y Cyfan
Ionawr
30
15:30 - Attlee Close
Chwefror
06
15:30 - Attlee Close
Mawrth
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Mawrth. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Gweld Mwy o Ddigwyddiadau

Gwasanaethau Eraill

Gwasanaethau Digartrefedd

Mae gan Tai Gogledd Cymru nifer o Wasanaethau Digartrefedd a all eich helpu os ydych yn ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Ein Cartrefi

Ar hyn o bryd mae gan Tai Gogledd Cymru tua 2,500 o gartrefi ar hyd a lled Gogledd Cymru, gan gynnwys Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam.

Perfformiad

Cael gwybod sut Tai Gogledd Cymru yn perfformio.

Gwaith Elusen

Cael gwybod mwy am y gwaith elusennol rydym yn ei wneud a sut y gallwch gymryd rhan.

Gweithio i Ni

Cael gwybod mwy am weithio yng Tai Gogledd Cymru a gweld swyddi gwag.

Gwobrau ac Achrediadau

Cael gwybod pa achrediadau a gwobrau Tai Gogledd Cymru wedi ennill.