Newyddion Diweddaraf

Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn ein cystadleuaeth greadigol WY-ch y Pasg. Yr ennillwyr yw...

Mae TGC yn falch iawn ein bod wedi llofnodi addewid #DymarSectorTai, ymgyrch wedi ei arwain gan Cartrefi Cymunedol Cymu.

Oriau agor Pasg

Ebrill 01, 2021

Bydd Tai Gogledd Cymru yn cau ddydd Iau 1af Ebrill 2021, ac yn ail-agor ar ddydd Mawrth 6ed Ebrill 2021.

Gweld mwy

Digwyddiadau

Mai
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Mai. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Mehefin
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Mehefin. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Gorffennaf
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Gorffennaf. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Gweld mwy

Cylchlythyr Tenantiaid

Clwb Seren Gaeaf 2020 Rhifyn 19
Clwb Seren Gwanwyn Rhifyn 18
Gweld mwy

Fideos Diweddaraf

Gwasanaethau Digartrefedd

Mae gan Tai Gogledd Cymru nifer o Wasanaethau Digartrefedd a all eich helpu os ydych yn ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Ein Cartrefi

Ar hyn o bryd mae gan Tai Gogledd Cymru tua 2,500 o gartrefi ar hyd a lled Gogledd Cymru, gan gynnwys Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam.

Perfformiad

Cael gwybod sut Tai Gogledd Cymru yn perfformio.

Gwaith Elusen

Cael gwybod mwy am y gwaith elusennol rydym yn ei wneud a sut y gallwch gymryd rhan.

Gweithio i Ni

Cael gwybod mwy am weithio yng Tai Gogledd Cymru a gweld swyddi gwag.

Gwobrau ac Achrediadau

Cael gwybod pa achrediadau a gwobrau Tai Gogledd Cymru wedi ennill.