Newyddion Diweddaraf

Fel rhan o Wythnos Prentisiaid Cymru fe wnaeth prentisiau TG rannu eu taith brentisiaeth gyda ni. Dyma beth oedd ganddyn nhw i'w ddweud.

Fel rhan o'n hymrwymiad parhaus felly, mi wnaethon ni gefnogi Diwrnod Amser i Siarad ar ddydd Iau y 4ydd o Chwefror 2021.

Byddwn yn datblygu Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid newydd a byddem yn gwerthfawrogi mewnbwn gan ein tenantiaid.

Gweld mwy

Digwyddiadau

Mawrth
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Mawrth. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Ebrill
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Ebrill. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Mai
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Mai. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Gweld mwy

Cylchlythyr Tenantiaid

Clwb Seren Gaeaf 2020 Rhifyn 19
Clwb Seren Gwanwyn Rhifyn 18
Gweld mwy

Fideos Diweddaraf

Gwasanaethau Digartrefedd

Mae gan Tai Gogledd Cymru nifer o Wasanaethau Digartrefedd a all eich helpu os ydych yn ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Ein Cartrefi

Ar hyn o bryd mae gan Tai Gogledd Cymru tua 2,500 o gartrefi ar hyd a lled Gogledd Cymru, gan gynnwys Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam.

Perfformiad

Cael gwybod sut Tai Gogledd Cymru yn perfformio.

Gwaith Elusen

Cael gwybod mwy am y gwaith elusennol rydym yn ei wneud a sut y gallwch gymryd rhan.

Gweithio i Ni

Cael gwybod mwy am weithio yng Tai Gogledd Cymru a gweld swyddi gwag.

Gwobrau ac Achrediadau

Cael gwybod pa achrediadau a gwobrau Tai Gogledd Cymru wedi ennill.