Newyddion Diweddaraf

Rydym wedi dechrau gwneud rhywfaint o waith Atgyweirio eto. Mwy o wybodaeth yma.

Gwobrwyo cymdogion da

Tachwedd 05, 2020

Rydym wedi dathlu ysbryd cymunedol gyda’u ‘Gwobr Cymdogion Da’ am y drydedd flwyddyn yn olynol. Darganfyddwch pwy enillodd yma.

Ym mis Mawrth mi wnaethon ni gynnal arolwg tenantiaid. Rydym yn awr yn falch o rannu'r canlyniadau gyda chi yn yr Adroddiad Cryno hwn.

Gweld mwy

Digwyddiadau

Tachwedd
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Tachwedd. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Rhagfyr
09
12:00 - Cyfarfod arlein
Ionawr
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Ionawr. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Chwefror
17
12:00 - Cyfarfod arlein
Gweld mwy

Cylchlythyr Tenantiaid

Clwb Seren Gwanwyn Rhifyn 18
Clwb Seren Hydref 2019 Rhifyn 17
Gweld mwy

Fideos Diweddaraf

Gwasanaethau Digartrefedd

Mae gan Tai Gogledd Cymru nifer o Wasanaethau Digartrefedd a all eich helpu os ydych yn ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Ein Cartrefi

Ar hyn o bryd mae gan Tai Gogledd Cymru tua 2,500 o gartrefi ar hyd a lled Gogledd Cymru, gan gynnwys Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam.

Perfformiad

Cael gwybod sut Tai Gogledd Cymru yn perfformio.

Gwaith Elusen

Cael gwybod mwy am y gwaith elusennol rydym yn ei wneud a sut y gallwch gymryd rhan.

Gweithio i Ni

Cael gwybod mwy am weithio yng Tai Gogledd Cymru a gweld swyddi gwag.

Gwobrau ac Achrediadau

Cael gwybod pa achrediadau a gwobrau Tai Gogledd Cymru wedi ennill.