Newyddion Diweddaraf

Gweld y Cyfan
 • Cyfathrebu â ni

  Mae ein swyddfa yng Nghyffordd Llandudno bellach ar gau. Rydym yn dal i ymateb i bob ymholiad mewn e-bost, dros y ffôn neu drwy Facebook.

  Ebrill 01, 2020

 • Galwadau lles tenantiaid

  O Dydd Iau 26 o Fawrth byddwn yn cysylltu â phob tenant i weld sut ydych ac i helpu gyda'ch pryderon, gan ddechrau gyda'r rhai 70 oed a mwy

  Mawrth 26, 2020

 • Newid yn ein gwasanaethau trwsio oherwydd Coronafeirws

  Oherwydd yr achosion o coronafeirws byddwn ond yn gwneud gwaith brys ar hyn o bryd.

  Mawrth 20, 2020

 • Cymorth a Hawliau Ariannol Coronavirus

  Poeni am effeithiau ariannol y Coronavirus? Rydym wedi rhestru rhywfaint o wybodaeth a dolenni defnyddiol i'ch helpu chi.

  Mawrth 19, 2020

Fideos Diweddaraf

Gweld y Cyfan

Cylchlythyr Tenantiaid

Gweld y Cyfan
Rhifyn Diweddaraf
Rhifyn 17. Clwb Seren Hydref 2019Llwythwyd 5 mis yn ôl
Rhifyn Blaenorol
Rhifyn 16. Clwb Seren Haf 2019Llwythwyd 9 mis yn ôl
Gweld Mwy

Upcoming Events

Gweld y Cyfan
Ebrill
28
14:00 - Neuadd Ogwen, Bethesda
Mai
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Mai. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Mehefin
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Mehefin. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Gweld Mwy o Ddigwyddiadau

Gwasanaethau Eraill

Gwasanaethau Digartrefedd

Mae gan Tai Gogledd Cymru nifer o Wasanaethau Digartrefedd a all eich helpu os ydych yn ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Ein Cartrefi

Ar hyn o bryd mae gan Tai Gogledd Cymru tua 2,500 o gartrefi ar hyd a lled Gogledd Cymru, gan gynnwys Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam.

Perfformiad

Cael gwybod sut Tai Gogledd Cymru yn perfformio.

Gwaith Elusen

Cael gwybod mwy am y gwaith elusennol rydym yn ei wneud a sut y gallwch gymryd rhan.

Gweithio i Ni

Cael gwybod mwy am weithio yng Tai Gogledd Cymru a gweld swyddi gwag.

Gwobrau ac Achrediadau

Cael gwybod pa achrediadau a gwobrau Tai Gogledd Cymru wedi ennill.