Newyddion Diweddaraf

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â’n Panel Tenantiaid a Chymunedau!  Gallech fod yn denant, neu'n aelod o'n Cymuned

Ar hyn o bryd mae'r tîm cynnal a chadw yn gweithio ar nifer fawr o dasgau gwaith sydd wedi cronni. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar gyda ni.

Mae Tai Gogledd Cymru yn falch o weithio mewn partneriaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru fel rhan o gynllun llywodraeth Strydoedd Mwy Diogel.

Gweld mwy

Digwyddiadau

Medi
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Medi. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Hydref
Dim digwyddiadau a drefnwyd ar gyfer Hydref. Dewch yn ôl yn nes ymlaen.
Gweld mwy

Cylchlythyr Tenantiaid

Clwn Seren Gwanwyn 2021 Rhifyn 20
Clwb Seren Gaeaf 2020 Rhifyn 19
Gweld mwy

Fideos Diweddaraf

Gwasanaethau Digartrefedd

Mae gan Tai Gogledd Cymru nifer o Wasanaethau Digartrefedd a all eich helpu os ydych yn ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Ein Cartrefi

Ar hyn o bryd mae gan Tai Gogledd Cymru tua 2,500 o gartrefi ar hyd a lled Gogledd Cymru, gan gynnwys Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam.

Perfformiad

Cael gwybod sut Tai Gogledd Cymru yn perfformio.

Gwaith Elusen

Cael gwybod mwy am y gwaith elusennol rydym yn ei wneud a sut y gallwch gymryd rhan.

Gweithio i Ni

Cael gwybod mwy am weithio yng Tai Gogledd Cymru a gweld swyddi gwag.

Gwobrau ac Achrediadau

Cael gwybod pa achrediadau a gwobrau Tai Gogledd Cymru wedi ennill.