Perfformiad

Rydym wedi ymrwymo i wella perfformiad ym mhob maes o’n busnes.

Ewch i sut yr ydym yn perfformio a chael gwybod sut ydym yn perfformio, yr hyn yr ydym wedi ei wneud yn dda a’r hyn nad oedd cystal. Gallwch hefyd ddarllen barn Rheoleiddio Llywodraeth Cymru ohonom a fydd yn rhoi eu safbwynt ar ein perfformiad.

Bob blwyddyn, rydym hefyd yn cynhyrchu adolygiad blynyddol, edrych yn ôl ar y flwyddyn a chrynhoi beth sydd wedi bod yn digwydd.