Dyfarniad Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Barn Rheoleiddio ar Tai Gogledd Cymru. Mae hyn yn adlewyrchu barn Llywodraeth Cymru o’n busnes fel Landlord Cymdeithasol Cofrestredig.

Cymdeithas Tai Gogledd Cymru – Dyfarniad Rheoleiddio Interim 

Asesiad: Medi 2021

  • Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) – Safonol (Dyfarniad Gorffenaf 2019 wedi’i gadarnhau)
  • Hyfywedd Ariannol – Safonol (Dyfarniad Gorffenaf 2019 wedi’i gadarnhau)

Gweler ein canllaw ar Ddyfarniadau Interim i gael rhagor o wybodaeth.