Dyfarniad Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Barn Rheoleiddio ar Tai Gogledd Cymru. Mae hyn yn adlewyrchu barn Llywodraeth Cymru o’n busnes fel Landlord Cymdeithasol Cofrestredig.

Gallwch weld copi o’r adroddiad trwy ddefnyddio’r ddolen isod.