Gwaith Elusen

Ym mis Ebrill bob blwyddyn mae Tai Gogledd Cymru yn dewis elusen a bydd y staff yn tynnu at ei gilydd i godi arian.

Yn 2016-2017 ein helusen oedd Hosbis Dewi Sant, elusen leol sy’n darparu gofal diwedd oes, am ddim, i gleifion sy’n oedolion o bob rhan o Ogledd Orllewin Cymru ac sy’n cefnogi’r rhai agosaf atynt. Wnaethom godi bron i £7,000 i Hosbis Dewi Sant.

Yn 2014 codwyd dros £5,000 ar gyfer Tŷ Gobaith fel rhan o’n dathliadau 40 oed a chodwyd £6,014.38 yn 2015 i Ambiwlans Awyr Cymru.

Os hoffech chi gymryd rhan yn ein gweithgareddau codi arian, cysylltwch â’r Panel Elusennau ar [email protected].

Isod mae lluniau o rai o’r gweithgareddau yr ydym wedi eu trefnu i godi arian.