Gwaith Elusen

Ym mis Ebrill bob blwyddyn mae Tai Gogledd Cymru yn dewis elusen ac mae staff yn dod at ei gilydd i godi arian. Eleni rydym yn codi arian ar gyfer Awyr Las, elusen GIG Gogledd Cymru. Yn dilyn y pandemig Coronafeirws, a’r pwysau mawr sydd wedi bod ar y gwasanaeth iechyd, credwn fod cefnogi’r elusen hon yn bwysicach nag erioed.

Wrth i ni gynefino â bywyd o weithio gartref, mae codi arian wedi profi’n dipyn mwy o her, ond nid yw hynny wedi ein rhwystro. Rydym bob amser yn barod am her … ac mae hon yn dipyn o her.

Ddiwedd mis Hydref lansiwyd her ‘O Amgylch y Byd Mewn 80 Diwrnod’, her lles/ffitrwydd i staff TGC a’n teuluoedd sy’n anelu at gerdded/beicio/rhedeg cyn belled ag y gallwn o gwmpas y byd mewn 80 diwrnod, targed o 24,901 milltir erbyn yr 16eg o Ionawr. Dilynwch ein taith ar Facebook, Twitter neu ewch i’n tudalen Newyddion lle byddwn yn postio’r newyddion diweddaraf am yr her. Os hoffech ein noddi gallwch wneud hynny yma https://www.justgiving.com/fundraising/tai-gogledd-cymru-north-wales-housing.

Codi arian mewn blynyddoedd blaenorol

 Ymhlith yr elusennau eraill yr ydym wedi codi arian ar eu cyfer mae:

Os hoffech chi gymryd rhan yn ein gweithgareddau codi arian, cysylltwch â’r Panel Elusennau ar [email protected].

Isod mae lluniau o rai o’r gweithgareddau yr ydym wedi eu trefnu i godi arian.