Gwaith Elusen

Ym mis Ebrill bob blwyddyn mae Tai Gogledd Cymru yn dewis elusen a bydd y staff yn tynnu at ei gilydd i godi arian. Ein elusen blwyddyn yma yw Asiantaeth Achub Mynydd Gogledd Cymru

Ein elusennau am 2017-2019 oedd Creasmile a Cuddle-cot ar gyfer Ysbyty Gwynedd. Wnaethom godi £3,752 rhwng y ddau elusen.

Elusennau eraill rydym wedi codi arian i yw:

Os hoffech chi gymryd rhan yn ein gweithgareddau codi arian, cysylltwch â’r Panel Elusennau ar [email protected].

Isod mae lluniau o rai o’r gweithgareddau yr ydym wedi eu trefnu i godi arian.