Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Tai Gogledd Cymru yn awyddus i gydnabod a gwerthfawrogi’r amrywiaeth sy’n bodoli ac yn esblygu yn y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu. Gyda golwg ar ein cartrefi, ein gwasanaethau a’n swyddi, rydym yn ceisio sicrhau nad oes unrhyw rwystrau sy’n cau pobl allan, a’n bod yn gweithredu yn agored, yn deg, yn onest a chyda parch.

Rydym yn aelodau o Bartneriaeth Cydraddoldeb Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig Gogledd Cymru (NWREP), sy’n cynnwys Clwyd Alyn, Wales and West, Grwp Cynefin, Cartrefi Conwy, Adra, Rhwydwaith Cydraddoldeb Hil Gogledd Cymru (NWREN) a Tai Pawb. Nod y bartneriaeth yw datblygu dull strategol rhanbarthol o hyrwyddo cyfle cyfartal.

Mae Tai Gogledd Cymru wedi ymrwymo i ymgyrch CIH Arwain Amrywiaeth erbyn 2020 (Leading diversity by 2020), gan gymryd yr awenau i greu sector tai gwirioneddol gyfartal ac amrywiol y DU, yn ogystal a addewid ‘Deeds Not Words’ Tai Pawb.

Lawrlwythwch ein Polisi cydraddoldeb

Amrywiaeth Staff Tai Gogledd Cymru