Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Tai Gogledd Cymru yn awyddus i gydnabod a gwerthfawrogi’r amrywiaeth sy’n bodoli ac yn esblygu yn y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu. Gyda golwg ar ein cartrefi, ein gwasanaethau a’n swyddi, rydym yn ceisio sicrhau nad oes unrhyw rwystrau sy’n cau pobl allan, a’n bod yn gweithredu yn agored, yn deg, yn onest a chyda parch.

Rydym yn aelodau o Bartneriaeth Cydraddoldeb Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig Gogledd Cymru (NWREP), sy’n cynnwys Tai Clwyd, Clwyd Alyn, Wales and West, Tai Eryri a Rhwydwaith Cydraddoldeb Hil Gogledd Cymru (NWREN). Nod y bartneriaeth yw datblygu dull strategol rhanbarthol o hyrwyddo cyfle cyfartal, a gyda chefnogaeth Tai Pawb, rydym yn adolygu strategaeth NWREP ar hyn o bryd i ddangos ein hymrwymiad i Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Mae Tai Gogledd Cymru hefyd wedi ymrwymo i ymgyrch CIH Arwain Amrywiaeth erbyn 2020 (Leading diversity by 2020), gan gymryd yr awenau i greu sector tai gwirioneddol gyfartal ac amrywiol y DU.

Lawrlwythwch ein Polisi cydraddoldeb

Amrywiaeth Staff Tai Gogledd Cymru

Dolenni defnyddiol

Tai Pawb

North Wales RSL Equality Partnership (NWREP)