Amdanom ni

Sefydlwyd Tai Gogledd Cymru yn 1974, ac erbyn heddiw mae’n fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru.

Rydym yn cyflogi hyd at 180 o bobl ac rydym yn falch o arddangos ein hachrediad Buddsoddwyr mewn Pobl. Mae pob un o’n gweithwyr yn gweithio i gyfres o werthoedd sydd gyda’i gilydd yn crynhoi cymeriad y sefydliad.

Rydym yn deall gwerth a phwysigrwydd cartref da… Dyna lle mae ein calon. Yn ogystal â chynnal cartrefi presennol rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd a dod â thai gwag yn ôl i ddefnydd drwy’r adeg.

Ond rydym yn fwy na dim ond brics a morter; rydym yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn meysydd hanfodol fel Tai â Chymorth, darparu tai a gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed, gan gynnwys pobl ddigartref, pobl â phroblemau cyffuriau ac alcohol a phroblemau iechyd meddwl.

Caiff ein tenantiaid eu rhoi wrth galon popeth a wnawn, ac yn ddiweddar rydym wedi datblygu Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid sy’n ehangu ein dull o ymgysylltu i sicrhau bod pob cwsmer yn cael mynediad at lefel briodol o gyfranogiad.