Buddsoddwyr mewn Pobl Aur

Mae Tai Gogledd Cymru wedi cyflawni Achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl am 5 mlynedd, meincnod o arferion rheoli pobl da. Yn 2021 wnaeth TGC cyflawni Achrediad Aur anhygoel!

Buddsoddwyr mewn Pobl yw’r safon ar gyfer rheoli pobl. Mae’r safon yn diffinio beth sydd ei angen i arwain, cefnogi a rheoli pobl yn dda er mwyn cael canlyniadau cynaliadwy.

Mae achrediad llwyddiannus yn erbyn y Safon Buddsoddwyr mewn Pobl yn arwydd o gyflogwr ardderchog, man gwaith sy’n perfformio’n rhagorol ac ymrwymiad clir i gynaliadwyedd.

www.investorsinpeople.com