Arolwg Boddhad Cwsmeriaid

Mi wnaethon ni gynnal ein harolwg bodlonrwydd preswylwyr yn mis Mawrth 2020 gan ddefnyddio cwmni ymchwil annibynnol.

Roedd yr arolwg hwn yn bwysig iawn i ni, ac mae wedi ein helpu i ddeall beth yw eich barn chi am eich cartrefi, cymdogaeth a’n gwasanaethau. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth yma i wella ein gwasanaethau yn y dyfodol.

Gallwch ddarllen prif ganlyniadau’r arolwg gan clicio ar yr isod:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ganlyniadau’r arolwg gallwch gysylltu â ni ar [email protected] neu ffonio 01492 572 727.