Sut rydym ni’n perfformio?

Drwy gymryd agwedd onest o’n perfformiad, credwn y gallwn feithrin dealltwriaeth gwell o’n cryfderau a’r meysydd y mae angen i ni eu datblygu.

Hunan Arfarniad 2020-2021

Gyda chymorth preswylwyr, defnyddwyr gwasanaethau, staff a’r Bwrdd a phartneriaid allweddol, rydym wedi datblygu’r Hunan Arfarniad hwn i dynnu sylw at rywfaint o’r gwaith rydym wedi’i wneud.

Hunan Arfarniad 2020-21

Isod gallwch weld sut wnaethom ni berfformio yn 2019 – 2020.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda ar 01492 572727 neu [email protected].