Sut rydym ni’n perfformio?

Drwy gymryd agwedd onest o’n perfformiad, credwn y gallwn feithrin dealltwriaeth gwell o’n cryfderau a’r meysydd y mae angen i ni eu datblygu. Byddwn yn rhoi cynlluniau ar waith i sicrhau ein bod yn gwella’n barhaus ac i wneud yn siŵr bod ein gweithgareddau yn cyd-fynd â’r Canlyniadau Corfforaethol yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2018-209.

Yn y tabl isod gallwch weld y ffigurau ar gyfer ein mesurau perfformiad.

2016 – 2017 2017 – 2018
Cartrefi newydd wedi eu darparu 51 0
Canran o alwadau wedi eu hateb gan Gwasanaeth Cwsmer 87% 85%
Amser ar gyfartaledd i ateb galwadau ffôn 15 eiliad 29 eiliad
Cwynion ffurfiol wedi eu derbyn 52 53
Tenantiaid yn fodlon gyda gwasanaeth trwsio ymatebol 98% 98%
Nifer o ddyddiau ar gyfartaledd i gwblhau gwaith trwsio 8.66 9.54
Eiddo yn y rhaglen waith wedi ei gynllunio wedi cael cegin, ystafell ymolchi neu ffenestri newydd 378 944
Tenantiaid yn fodlon gyda gwasanaeth cynnal a chadw wedi ei gynllunio 95.8% 93.2%
Eiddo ddim yn cydymffurfio gyda SATC 7.16% 0.36%

Gweler giplun o’n perfformiad yn y Trosolwg Hunanwerthuso 2017 – 2018 yma.

A ydych chi’n cytuno gyda’n Hasesiad ni? Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda ar 01492 572727 neu [email protected].