Sut rydym ni’n perfformio?

Drwy gymryd agwedd onest o’n perfformiad, credwn y gallwn feithrin dealltwriaeth gwell o’n cryfderau a’r meysydd y mae angen i ni eu datblygu.

Isod gallwch weld sut wnaethom ni berfformio yn 2019 – 2020.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda ar 01492 572727 neu [email protected].