Cartrefi i’w rhentu - Gwynedd

Ychwanegwyd 659 days ago

Cyfeiriad: Penrhosgarnedd, Bangor , Gwynedd, LL57 2NH, United Kingdom

Pris:

Cae Garnedd, Penrhosgarnedd, Bangor yw trydydd cynllun Gofal Ychwanegol Tai Gogledd Cymru, ein cynllun cyntaf o'r fath yng Ngwynedd mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 675 days ago

Cyfeiriad: Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1NS

Pris:

Wedi’i leoli o fewn dinas Bangor, mae Y Gorlan yn cynnig 31 o fflatiau un ystafell wely hunangynhwysol hawdd i'w rheoli, ac maent ar gael i'w rhentu i rai sydd dros 60 oed.

Gweld manylion