Cartrefi i’w rhentu - Gwynedd

Ychwanegwyd 126 days ago

Cyfeiriad: Capel Hyfrydle, Ffordd Hyfrydle, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd.

Pris: Rhent: £84.70, Tâl gwasanaeth: £5.96, Cyfanswm: £90.66.

Mae’r eiddo hwn yn fflat Llawr Cyntaf 2 ystafell wely mawr sydd newydd gael ei adnewyddu ac sydd ar gael i'w rentu ym mhentref Talysarn. Mae gan yr eiddo ystafell ymolchi en suite yn ogystal ag ystafell ymolchi i'r teulu.

Gweld manylion
Ychwanegwyd 126 days ago

Cyfeiriad: Gwesty’r Nant, Maes y Llenor, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd.

Pris: Rhent: £80.75 Tâl gwasanaeth £10.89 Cyfanswm: £91.64

Mae gennym 3 fflat 2 ystafell wely ar gael i'w rhentu yn yr eiddo hwn sydd newydd gael ei adnewyddu.

Gweld manylion