Yn Bersonol

**NID YW’R OPSIWN YMA AR GAEL AR HYN O BRYD**

Gallwch dalu eich rhent yn bersonol gydag arian parod, siec neu gerdyn debyd/credyd mewn unrhyw un o’n swyddfeydd:

Swyddfa Cyffordd Llandudno

Plas Blodwel, Broad Street. Llandudno Junction. Conwy.LL31 9HL

 

Gallwch hefyd dalu eich rhent drwy ddefnyddio cerdyn Allpay mewn unrhyw Swyddfa Bost neu fan talu Paypoint fel gorsaf betrol neu siop leol.

Cysylltwch â rhenti ar 01492 572727 os nad oes gennych Gerdyn Talu Allpay ac os hoffech i ni  archebu un i chi.