Yn Bersonol

Gallwch dalu eich rhent yn bersonol gydag arian parod, siec neu gerdyn debyd/credyd mewn unrhyw un o’n swyddfeydd:

Swyddfa Cyffordd Llandudno

Plas Blodwel, Broad Street. Llandudno Junction. Conwy.LL31 9HL

 

Swyddfa Bangor

30 Stryd y Deon, Bangor, Gwynedd, LL57 1UR

Gallwch hefyd dalu eich rhent drwy ddefnyddio cerdyn Allpay mewn unrhyw Swyddfa Bost neu fan talu Paypoint fel gorsaf betrol neu siop leol.

Cysylltwch â rhenti ar 01492 572727 os nad oes gennych Gerdyn Talu Allpay ac os hoffech i ni  archebu un i chi.