Debyd Uniongyrchol

Y ffordd hawsaf i dalu eich rhent yw trwy Ddebyd Uniongyrchol! Gallwn drefnu hyn i chi fel bod eich rhent yn mynd allan o’ch cyfrif banc ar ddyddiad penodol. Gallwn hyd yn oed drefnu i’r rhent gael ei dalu yn wythnosol, bob pythefnos, bob mis neu bob 4 wythnos.

Mae trefnu Debyd Uniongyrchol yn hawdd! Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw ffonio a gallwn wneud cais i chi. Gallwn hefyd yru ffurflen allan atoch os oes well gennych. Cwblhewch a dychwelwch y ffurflen ac mi wnawn ni drnefu’r taliad i chi!

Cysylltwch â Rhenti ar: 01492 572727 neu e-bostiwch [email protected].