Cronfa Gymunedol Tai Gogledd Cymru

Datblygwyd ein rhaglen Cronfa Gymunedol i ddarparu cymorth ariannol i gynorthwyo grwpiau gwirfoddol, cymunedol, hamdden neu breswylwyr sydd wedi’u lleoli yn siroedd Conwy, Gwynedd, ac Ynys Môn. Dylai’r sefydliadau/grwpiau hyn fod yn datblygu prosiectau a mentrau sydd o fudd i’r gymuned leol. Mae dyfarniadau ariannol fel arfer yn amrywio o £25 i £250.

Mae’n rhaid i’r sefydliadau sy’n ymgeisio am arian adlewyrchu gwerthoedd Tai Gogledd Cymru:

  • Parch
  • Dysgu
  • Integriti
  • Cyfrifoldeb
  • Cydraddoldeb
  • Ymrwymiad

Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais am arian fod yn:

  • Sefydliad/grŵp cyfansoddol a chael cyfrif banc sydd ag o leiaf dau lofnodwr.
  • Dilyn polisi mynediad agored o ran aelodaeth, defnydd o’u cyfleusterau a chymryd rhan mewn gweithgareddau.
  • Anwleidyddol

Ni ellir defnyddio ein Cronfa Gymunedol i gefnogi gweithgareddau gwleidyddol, gweithgareddau crefyddol, hybu amcanion personol neu unrhyw beth nad yw’n gyson ag amcanion corfforaethol Tai Gogledd Cymru.

Rhaid i geisiadau ddangos sut y gallai’r arian fod o fudd i breswylwyr Tai Gogledd Cymru. Fel arfer dylai grwpiau/sefydliadau ddisgwyl un grant yn unig ym mhob blwyddyn ariannol. Nodwch fod ein Cronfa Gymunedol yn gronfa gyfyngedig ac na fydd yr holl geisiadau sy’n bodloni’r meini prawf yn llwyddiannus.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Iwan Evans ar 01492 562727 neu [email protected].