Prosiect Agor Drysau

Partneriaeth rhwng Tai Gogledd Cymru, Partneriaeth Awyr Agored a Canolfannau Conway Ynys Môn yw’r prosiect Agor Drysau.

Roedd y prosiect yn llwyddiannus yn derbyn cyllid Gwynt y Môr ym Medi 2016.

Ers Ionawr 2017 mae’r priosect wedi cynnig tenantiaid Tai Gogledd Cymru profiadau awyr agored o ansawdd uchel, gyda’r opsiwn o ennill cymhwyster a gwella cyfle cyflogaeth yng ngweithlu’r sector awyr agored.

Mae gweithgareddau yn cynnwys dringo, cerdded, canŵio a beicio mynydd. Bydd gweithgareddau yn dechrau eto yn Chwefror 2019.

Gall tenantiaid drwy ebostio [email protected] neu ffonio 01492 563232.