Datblygiadau Cyfredol

Mae twf a datblygiad yn hynod o bwysig i ni. Mae ein Tîm Adfywio mewnol wrthi’n drwy’r amser yn adeiladu datblygiadau a chartrefi newydd sydd wedi ennill gwobrau ar draws Gogledd Cymru.

Dyma rai o’r prosiectau rydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd.

Ychwanegwyd 69 days ago
Nifer Unedau: 6
Adran: Affordable units
Math o Annedd: Tai a bungalows (2 x 2ystafell wely 3person bungalow / 2 ty x 2ystafell wely 4person / 2 ty x 3ystafell wely 5person
Gwaith Datblygu: Adeiladu o'r newydd
Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig: Ionawr 21
Gweld manylion
Ychwanegwyd 69 days ago
Nifer Unedau: 7
Adran: Unedau fforddiadwy
Math o Annedd: Ty (4 x 3 ystafell wely 5 person / 3 x 2 ystafell wely 4 person)
Gwaith Datblygu: Adeiladu o'r newydd
Ystafelloedd Gwely: 3
Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig: Ionawr 21
Gweld manylion
Ychwanegwyd 460 days ago
Nifer Unedau: 9
Adran: Unedau fforddiadwy
Math o Annedd: 5 tŷ teras a 4 lled ar wahân, 2 ystafell 3 person
Gwaith Datblygu: Adeiladu o'r newydd
Ystafelloedd Gwely: 2
Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig: Mehefin 23
Gweld manylion
Ychwanegwyd 460 days ago
Nifer Unedau: 4
Adran: Tai Cyffredinol
Math o Annedd:
Gwaith Datblygu: Adeiladu o'r newydd
Ystafelloedd Gwely: 2
Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig: Tachwedd 20
Gweld manylion
Ychwanegwyd 475 days ago
Nifer Unedau: 16
Adran: Tai Cyffredinol
Math o Annedd: 10 x ty 2 ystafell 4 person, 2 x ty 3 ystafell 5 person a 4 x flat 1 ystafell 2 person
Gwaith Datblygu: Adeiladu o'r newydd
Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig: Tachwedd 22
Gweld manylion