Datblygiadau Cyfredol

Mae twf a datblygiad yn hynod o bwysig i ni. Mae ein Tîm Adfywio mewnol wrthi’n drwy’r amser yn adeiladu datblygiadau a chartrefi newydd sydd wedi ennill gwobrau ar draws Gogledd Cymru.

Dyma rai o’r prosiectau rydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd.

Ychwanegwyd 335 days ago
Nifer Unedau: 3
Adran: Rhentu i Berchnogi
Math o Annedd: Tŷ teras
Gwaith Datblygu: Adeiladu o'r newydd
Ystafelloedd Gwely: 2
Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig: Mawrth 21
Gweld manylion
Ychwanegwyd 830 days ago
Nifer Unedau: 9
Adran: Unedau fforddiadwy
Math o Annedd: 5 tŷ teras a 4 lled ar wahân, 2 ystafell 3 person
Gwaith Datblygu: Adeiladu o'r newydd
Ystafelloedd Gwely: 2
Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig: Chwefror 23
Gweld manylion
Ychwanegwyd 846 days ago
Nifer Unedau: 16
Adran: Tai Cyffredinol
Math o Annedd: 10 x ty 2 ystafell 4 person, 2 x ty 3 ystafell 5 person a 4 x flat 1 ystafell 2 person
Gwaith Datblygu: Adeiladu o'r newydd
Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig: Tachwedd 22
Gweld manylion