Datblygiadau Cyfredol

Mae twf a datblygiad yn hynod o bwysig i ni. Mae ein Tîm Adfywio mewnol wrthi’n drwy’r amser yn adeiladu datblygiadau a chartrefi newydd sydd wedi ennill gwobrau ar draws Gogledd Cymru.

Mae’r tîm hefyd yn canolbwyntio ar ddod â chartrefi gwag yn ôl i ddefnydd, adnewyddu eiddo sydd bron yn adfeilion a’u dychwelyd i’w gogoniant blaenorol er mwyn gwneud y mwyaf o gyfleoedd tai i bobl leol.

Dyma rai o’r prosiectau rydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd.

Ychwanegwyd 173 days ago
Nifer Unedau: 9
Adran: Unedau fforddiadwy
Math o Annedd: 5 tŷ teras a 4 lled ar wahân, 2 ystafell 3 person
Gwaith Datblygu: Adeiladu o'r newydd
Ystafelloedd Gwely: 2
Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig: Mehefin 23
Gweld manylion
Ychwanegwyd 173 days ago
Nifer Unedau: 10
Adran: Tai Cyffredinol
Math o Annedd:
Gwaith Datblygu: Adeiladu o'r newydd
Ystafelloedd Gwely: 2
Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig: Hydref 21
Gweld manylion
Ychwanegwyd 173 days ago
Nifer Unedau: 4
Adran: Tai Cyffredinol
Math o Annedd:
Gwaith Datblygu: Adeiladu o'r newydd
Ystafelloedd Gwely: 2
Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig: Mawrth 20
Gweld manylion
Ychwanegwyd 188 days ago
Nifer Unedau: 16
Adran: Tai Cyffredinol
Math o Annedd: 10 x ty 2 ystafell 4 person, 2 x ty 3 ystafell 5 person a 4 x flat 1 ystafell 2 person
Gwaith Datblygu: Adeiladu o'r newydd
Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig: Hydref 21
Gweld manylion
Ychwanegwyd 341 days ago
Nifer Unedau: 25
Adran: Anghenion Cyffredinol
Math o Annedd: Fflatiau a Tai
Gwaith Datblygu: Adeiladu o'r newydd
Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig: Rhagfyr 21
Gweld manylion