Datblygiadau Cyfredol

Mae twf a datblygiad yn hynod o bwysig i ni. Mae ein Tîm Adfywio mewnol wrthi’n drwy’r amser yn adeiladu datblygiadau a chartrefi newydd sydd wedi ennill gwobrau ar draws Gogledd Cymru.

Mae’r tîm hefyd yn canolbwyntio ar ddod â chartrefi gwag yn ôl i ddefnydd, adnewyddu eiddo sydd bron yn adfeilion a’u dychwelyd i’w gogoniant blaenorol er mwyn gwneud y mwyaf o gyfleoedd tai i bobl leol.

Dyma rai o’r prosiectau rydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd.

Ychwanegwyd 140 days ago
Nifer Unedau: 25
Adran: Anghenion Cyffredinol
Math o Annedd: Fflatiau a Tai
Gwaith Datblygu: Adeiladu o'r newydd
Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig: Rhagfyr 21
Gweld manylion