Dyddiad cau Gwobrau Cymydog Da

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wir yn gwneud gwahaniaeth i ble rydych chi’n byw? Ydyn nhw bob amser yn cadw golwg ar eu cymdogion ac yn barod i roi help llaw pan fydd angen? Enwebwch nhw am Wobr Cymydog Da.

Mwy o wybodaeth yma www.nwha.org.uk/news-and-events/news/celebrate-good-neighbours-2/

Categori Tenantiaid
Lle? N/a
Dechrau 09:00 - Dydd Gwener 25 Hydref, 2019
Gorffen 17:00 - Dydd Gwener 25 Hydref, 2019