Cynllun Corfforaethol

Mae’r cynllun hwn yn nodi ein blaenoriaethau a’n hamcanion am y tair mlynedd nesaf.

Lawrlwythwch: Cynllun Corfforaethol 2018 – 2021

Mae’r Cynllun Corfforaethol hwn yn dangos yr uchelgais a’r dyheadau sydd gennym, o 2018 tan 2021. Ein nod yw cael effaith gadarnhaol sylweddol yng Ngogledd Cymru, a’r ffordd byddwn yn mesur ein llwyddiant yw trwy’r deilliannau rydym yn ceisio eu sicrhau, sydd yn y Cynllun Corfforaethol hwn.

Efallai y byddwch hefyd fod â diddordeb yn y Cynllun Busnes Tai â Chymorth.