Cynllun Corfforaethol

Mae’r cynllun hwn yn nodi ein blaenoriaethau a’n hamcanion am y tair mlynedd nesaf.

Lawrlwythwch: Cynllun Corfforaethol 2021 – 2024

Mae’r Cynllun Corfforaethol hwn yn dangos yr uchelgais a’r dyheadau sydd gennym, o 2021 tan 2024. Ein nod yw cael effaith gadarnhaol sylweddol yng Ngogledd Cymru, a’r ffordd byddwn yn mesur ein llwyddiant yw trwy’r deilliannau rydym yn ceisio eu sicrhau, sydd yn y Cynllun Corfforaethol hwn.