Domus Cambria

Is-gwmni masnachol o Tai Gogledd Cymru yw domus Cambria (‘Cartref Cymreig’, o’i gyfieithu).

Sefydlwyd Domus Cambria yn 2011, ac mae’n fusnes moesegol sy’n anelu at ddatblygu cartrefi a gwasanaethau yn fasnachol, gan ail-fuddsoddi ei elw mewn cymunedau lleol. Domus Cambria logo

Mae domus Cambria (‘Cartref Cymreig’, o’i gyfieithu) yn fenter datblygu adnoddau preswyl a fydd yn helpu i barhau i fuddsoddi mewn cymunedau lleol, gan ddarparu tai a chreu swyddi trwy ddatblygiad preifat.

Y datblygiad cyntaf oedd Hafan Gogarth, fflatiau Unigryw ar gyfer pobl dros 55 oed ym Mhenmorfa, Llandudno.

www.domus-cambria.com/cy