Gwerth am Arian

Mae darparu gwerth am arian i denantiaid yn bwysig i ni. Bwriad Gwerth am Arian yn Tai Gogledd Cymru yw:

“Cyflawni ein blaenoriaethau busnes yn economaidd, yn effeithlon ac yn effeithiol tra’n cynyddu’r gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol”

Rydym ni wedi datblygu Strategaeth Gwerth am Arian i wella’r ffordd rydym yn rheoli ein hymagwedd tuag at Werth am Arian i sicrhau ein bod yn darparu gwerth ariannol, cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol a gallu dangos y gwir effaith rydym yn ei gael ar ein tenantiaid a’n cymunedau.

Lawrlwythwch: Strategath Gwerth am Arian

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn ag unrhyw beth sydd wedi ei amlinellu yn y dogfennau isod cysylltwch â ni ar [email protected] neu 01492 572727.