Adroddiad Trylowyder Tâl

Mae’r Adroddiad Tryloywder Tâl a gomisiynwyd yn cynrychioli 36 o gymdeithasau tai Cymru ac yn rhoi trosolwg trylwy ac agored o sut mae’r sector tai cymunedol yn gweithredu.

Mae’r yn dilyn argymhelliad gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i sicrhau fod y sector yn fwy tryloyw ac agored.

Gallwch ddarllen yr adroddiad yma:

Adroddiad Trylowyder Tâl

Mae’r sector tai yng Nghymru yn rhoi gwerth gwych am arian; am bob £1 o gyllid cyhoeddus a dderbyniwyd, mae cymdeithasau tai yn ysgogi £5.69 i economi Cymru. Y llynedd, buddsoddodd cymdeithasau tai dros £1bn mewn cymunedau ledled Cymru, gyda 89c ym mhob £1 yn aros yng Nghymru.

Dengys yr adroddiad y caiff 11% o’r sector ei arwain gan Brif Weithredydd o gefndir BAME, sy’n cymharu gyda 2% yn y sector tai ehangach yn y Deyrnas Unedig. . (Inside Housing, 2018)

Mae nifer gyfartal o ddynion a menywod yn Brif Swyddogion Gweithredol yng nghymdeithasau tai Cymru, o gymharu â chyfartaledd y Deyrnas Unedig o 72.8% gwryw i 27.2% benyw fel yr adroddwyd gan yr ONS. (Erthygl ONS ‘Understanding the gender pay gap in the UK’ a gyhoeddwyd ar 17eg Ionawr 2018).