Adroddiad Trylowyder Tâl

Mae’r Adroddiad Tryloywder Tâl a gomisiynwyd yn cynrychioli 37 o gymdeithasau tai Cymru ac yn rhoi trosolwg trylwy ac agored o sut mae’r sector tai cymunedol yn gweithredu.

Mae’r yn dilyn argymhelliad gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i sicrhau fod y sector yn fwy tryloyw ac agored.

Gallwch ddarllen yr adroddiad yma:

Adroddiad Trylowyder Tâl 2020