Siarter Gofal Cwsmeriaid

Mae Tai Gogledd Cymru wedi ymrwymo i ddarparu lefel uchel o wasanaeth i gwsmeriaid. Rydym yn cydnabod bod unrhyw un sy’n cysylltu â ni yn disgwyl ac yn haeddu gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel.

Dyna pam rydym ni wedi rhoi efo’i gilydd y Siarter Gofal Cwsmeriaid yma. Mae’n amlinellu beth fydd TGC yn ei wneud, beth i ddisgwyl pryd fyddech yn ein ffonio, e-bostio neu ymweld ein swyddfeydd a pryd byddem yn eich ymweld â chi. Mae’r Siarter hefyd yn dweud wrthoch chi sut rydym yn trin a sylwadau a chwynion cwsmeriaid.

Lawrlwytho: Siarter Gofal Cwsmeriaid