Cyfrannu at Glwb Seren

Rydym eisiau gwneud Clwb Seren, ein Cylchlythyr Newyddion Tenantiaid, yn rhywbeth y bydd pobl yn ei godi i fyny, ei ddarllen a’i fwynhau. I wneud hynny, rydym angen eich cymorth chi!

Os ydych chi eisiau bod yn rhan o’n tîm golygyddol, eisiau cael sylw mewn erthygl neu os oes gennych syniad am stori, rydym eisiau clywed gennych. Cysylltwch ag Iwan Evans ar 01492 563232 neu anfnwch ebost at [email protected].

Gallwch ddarllen yr holl argraffiadau chan Clwb Seren yma.