TPAS Cymru

Mae Tai Gogledd Cymru yn aelodau o TPAS Cymru.TPAS logo

Maen TPAS Cymru yn gweithio gyda landlordiaid a thenantiaid i helpu i lunio gwasanaethau tai yng Nghymru.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar eu gwefan www.tpas.cymru.

 

Pwls Tenantiaid

Beth yw Pwls Tenantiaid? Ydych chi am wella tai?

Llais tenantiaid yng Nghymru yw Pwls Tenantiaid. Fe’i crëwyd gan TPAS Cymru ac fe’i cefnogir gan Lywodraeth Cymru. 

Eu prif nod yw darganfod beth sydd bwysicaf i denantiaid yng Nghymru. Mae canlyniadau eu harolygon yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru a landlordiaid i greu polisi tai sy’n gweithio i denantiaid, ac sy’n gwneud tai yng Nghymru yn fwy diogel a thecach.

Dewch i gael dweud eich dweud trwy ymuno â’r miloedd o denantiaid sydd eisoes wedi’u cofrestru – cliciwch yma https://www.tpas.cymru/ynghylch/pwls-tenantiaid