Adborth

Mae Tai Gogledd Cymru yn gwerthfawrogi holl adborth sy’n cael ei ddarparu gan ein cwsmeriaid. Rydym yn annog canmoliaeth, adborth a chŵyn oherwydd mae’r wybodaeth rydych yn ei roi yn helpu ni gwella’r gwasanaeth rydym yn eich cynnig i chi.

Ydyn ni, neu unrhyw un o’n staff, gwneud rhywbeth yn dda a fyddai’n hoffi ein canmol am? Camolwch ni.

Oes gennych chi unrhyw bryderon neu gwyn sydd gennych am ein gwasanaeth?

Ydych chi’n ymwybodol o, neu’n dioddef o ymddygiad gwrthgymdeithasol? Rhowch wybod i ni.

Cyflwyno canmoliaeth, cwyn neu ymddygiad gwrthgymdeithasol

Gallwch rannu gyda ni eich canmoliaeth, cwyn, neu roi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol yma, drwy e-bostio [email protected], ffoniwch 01492 572727 neu drwy’r post:

Swyddfa Cyffordd Llandudno,

Tai Gogledd Cymru,

Plas Blodwel,

Broad Street,

Cyffordd Llandudno,

Conwy

LL31 9HL

Swyddfa Bangor

Tai Gogledd Cymru,

30 Dean Street,

Bangor,

Gwynedd,

LL57 1U