Blog

Mae’r Daith Ddigidol yn cychwyn ym Monte Bre

Ar ôl dechrau fy swydd gyda Tai Gogledd Cymru fel Swyddog Digidol ar ddiwedd mis Hydref 2016, rwyf wedi ceisio ymweld â chymaint o gynlluniau â phosibl er mwyn dod i adnabod timau a grwpiau o breswylwyr o fewn y gymdeithas.

Darllen Mwy
Manteision mynd yn ddigidol

Fel arweinydd digidol yn Tai Gogledd Cymru, rwyf byth a hefyd yn tynnu sylw at rinweddau gwneud mwy o bethau yn ddigidol.

Darllen Mwy