Cyfle i ennill thalebau Stryd Fawr gwerth £40!

Rydym yn newid ein gwefan ac yn awyddus i gael eich barn am sut mae’n edrych.

Cwblhewch yr arolwg hwn a chael eich cynnwys mewn cystadleuaeth gyda chyfle i ennill gwerth £40 o dalebau’r stryd fawr!!

https://www.surveymonkey.co.uk/r/3CFVCXQ

Os hoffech wybod mwy am gyfleoedd eraill i gymryd rhan a dweud eich dweud gyda Tai Gogledd Cymru, cysylltwch ag Iwan Evans ar 01402 563232 neu [email protected]