Newyddion

Arolwg Bodlonrwydd Tenantiaid
Byddwn yn cynnal arolwg yn cychwyn rhwng Hydref a Rhagfyr i gael gwybod pa mor fodlon yw ein preswylwyr gyda Tai Gogledd Cymru.
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Ymgynghoriad
Cyfle ennil taleb siopio werth £50!
Yn ddiweddar, rydym wedi profi pa mor fforddiadwy yw’r rhenti a’r taliadau gwasanaeth a rydym angen eich adborth!
Strategaeth Cyfranogi Tenantiaid newydd ar gael nawr
Rydym wedi llunio'r Strategaeth Cyfranogi Tenantiaid newydd, darllenwch yma.
Rydym eich angen i fod yn bencampwr llais y tenantiaid
Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â’n Panel Tenantiaid a Chymunedau!  Gallech fod yn denant, neu'n aelod o'n Cymuned
Arolwg Cyfranogiad Tenantiaid - Cyfle I tenantiaid TGC ennill cerdyn rhodd Love2Shop werth £20!
Byddwn yn datblygu Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid newydd a byddem yn gwerthfawrogi mewnbwn gan ein tenantiaid.
Dweud eich dweud am y cartrefi fforddiadwy newydd yn Plas Penrhyn
Hoffem eich gwahodd i weminar rithwir gydag Adra a Tai Gogledd Cymru, i weld y cynlluniau a thrafod y cynigion.
Helpu pobl i gael cartref sy'n diwallu eu hanghenion
Mae Tyfu Tai Cymru yn cyflawni ymchwil i ddeall sut y gallai fod modd i ni helpu tenantiaid sydd efallai eisiau symud
Dweud eich dweud am eich rhent
Cwbwlhewch yr arolwg isod a byddwch yn cael eich cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill taleb anrheg Love2shop gwerth £20.
Canlyniadau arolwg tenantiaid
Ym mis Mawrth mi wnaethon ni gynnal arolwg tenantiaid. Rydym yn awr yn falch o rannu'r canlyniadau gyda chi yn yr Adroddiad Cryno hwn.
Ymunwch â’n Fforwm Tenantiaid newydd a dweud eich dweud
Ymunwch â’n Fforwm Tenantiaid newydd a dweud eich dweud ar sut mae Tai Gogledd Cymru yn cael ei redeg!