Arolwg Cyfranogiad Tenantiaid – Cyfle I tenantiaid TGC ennill cerdyn rhodd Love2Shop werth £20!

Byddwn yn datblygu Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid newydd a byddem yn gwerthfawrogi mewnbwn gan ein tenantiaid.

Mae cyfranogiad tenantiaid yn digwydd pan fydd landlordiaid cymdeithasol yn rhannu gwybodaeth, syniadau a gwneud penderfyniadau gyda thenantiaid gan weithio gyda nhw i gytuno ar pethau fel sut y dylid rheoli eu cartrefi a’r amgylchedd lleol, pa wasanaethau a gwelliannau gwasanaeth sydd eu hangen, blaenoriaethau a sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i gyflawni’r rhain.

Bydd y strategaeth yn dweud wrthych sut y byddwn yn sicrhau cyfranogiad da gan denantiaid, sut rydyn ni’n mynd i ymgynghori â chi a defnyddio eich barn, a sut rydyn ni’n mynd i weithio gyda chi er mwyn i chi allu dylanwadu ar yr hyn rydyn ni’n ei wneud a’n dwyn i gyfrif.

Gallwch gwbwlhau yr arolwg gan ddefnyddio y linc isod a cael cyfle I tenantiaid TGC ennill cerdyn rhodd Love2Shop werth £20. Mae’r arolwg ar agor I tenantiaid TGC yn unig.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MRgpeqjnDEOXGXgOk_MvUr-n_XqykMpOrer-MTBdv6pUQkoyWlJMWVYxNjRZM0hHSVE3WkNZUTlISi4u&fbclid=IwAR3a80UvIVApA5VAGZxrj1w7OGHzntKo9U_7v3WdTL1K8idlBeF3JNxxihA

Os ydych am siarad â rhywun yn Tai Gogledd Cymru am yr arolwg hwn, cysylltwch ag Iwan Evans ar 01492 563232 neu [email protected]