Canlyniadau arolwg tenantiaid

Ym mis Mawrth mi wnaethon ni gynnal arolwg tenantiaid. Cafodd yr arolwg ei drefnu gan gwmni allanol, ac fe’i anfonwyd at holl denantiaid Tai Gogledd Cymru. Roedden ni am ddarganfod beth oeddech chi’n ei feddwl am bob rhan o TGC, o’ch cartref, i’n gwaith trwsio a’r gwasanaeth rydyn ni’n eu darparu.

Diolch i bob un ohonoch a gwblhaodd yr arolwg. Rydym yn awr yn falch o rannu’r canlyniadau gyda chi yn yr Adroddiad Cryno hwn i Breswylwyr.

Cafodd pawb a gwblhaodd yr arolwg eu cynnwys mewn raffl fawr i ennill tabled Samsung. Dewiswyd yr enillydd ar hap, a gallwn ddatgelu mai’r enillydd yw… Mr Haywood yn Bron Bethel, Rachub. Llongyfarchiadau Mr Haywood, byddwn mewn cysylltiad â chi i drefnu cyflwyno eich tabled newydd sbon i chi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr adroddiad, cysylltwch â ni ar 01492 572727.